Luty c.d
bird
sun

Luty c.d

Temat kompleksowy: „Sport to zdrowie”

8.02 – 12.02.2021

 • „Plackowy gepard” – rozmowa o sprawności fizycznej na podstawie opowiadania M. Mazan. „Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa” – zabawa słownikowa, rozwijanie słownika czynnego. „Dyscypliny sportowe” – praca z obrazkiem, operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych. „Prawda czy fałsz?” – quiz podsumowujący wiedzę dzieci, kształtowanie wiedzy dotyczącej zdrowych nawyków.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • „Narciarz” – słuchanie wiersza J. Brzechwy recytowanego przez N. Rozmowa dotycząca wiersza – rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych.
 • „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski n” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie słuchu fonematycznego, wprowadzenie litery n, N.
 • „Narta do narty” – zabawa porządkowa, utrwalenie umiejętności łączenia w pary, rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • "Zimowe zabawy” – praca plastyczna.
 • „Kto to?” – wysłuchanie zagadki H. Ożogowskiej, rozwijanie słownika czynnego. „Bałwan” – zabawa ruchowa z wyliczanką, kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych. „Dlaczego śnieg raz się lepi, a raz nie?” – zabawa słownikowa badawcza, zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu.
 • „Tyle, ile” – zabawa matematyczna. „Zrób tyle…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. „Pudełko z kapslami” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności liczenia w sytuacjach życiowych.
 • „Określamy cechy figur” – zabawa dydaktyczna. Kodowanie i dekodowanie, rozwój logicznego myślenia, percepcji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych.
 • „Zimowa poleczka” – zabawa ruchowa do piosenki. „Taniec łyżwiarzy” – improwizacje ruchowe do piosenki.
 • Praca z KP2.42,43 – wybór właściwych zachowań, rozróżnianie głosek b, d na początku wyrazów, ćwiczenie grafomotoryki oraz kształtowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa zimą,ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowej, rozwój logicznego myślenia.
 • „W świecie eksperymentów – czy balonik może przyciągnąć płatki śniegu?” – zabawa badawcza, poznawanie nowych zjawisk fizycznych; wykonywanie działań zgodnie z instrukcją, obserwowanie i wyciąganie wniosków
 • „Sanki” – zabawa plastyczno-techniczna. Przygotowanie wystawy prac.

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

15.02 – 19.02.2021

 • „Zimowe igrzyska olimpijskie” – prezentacja przygotowana przez N.; rozmowa na temat prezentacji. „Znicz olimpijski” – zabawa ruchowa bieżna
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - „Wyżej, silniej, szybciej!” – zabawy sportowe, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności reagowania na sygnał.
 • Praca z KP2.44 – rozwijanie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • „Zdrowe odżywianie” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst J. Brzechwy „Wrona i ser”. Ćwiczenie słuchu fonemowego, poznanie głoski s, czytanie globalne wyrazu ser.
 • „Płaskorzeźby z mleka” – zabawa badawczo-plastyczno-techniczna; poznawanie procesu powstawania kazeiny (ścinanie białka, wytrącanie tłuszczu).
 • „S – ser” – praca z KP2.45, ćwiczenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej i grafomotoryki.
 • „Hurtownia z ubraniami” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania, wprowadzenie liczby 6.
 • „Sport i buty” – zabawa badawcza, poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów.
 • „Ubieramy się ciepło” – spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
 • „Piramida zagadek” – zagadki muzyczne, rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek i melodii.
 • Praca z KP2.47 – rozwijanie słuchu fonemowego, umiejętności dzielenia na sylaby, percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 • „Piramida zdrowia” – kolaż, praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem gazetek promocyjnych, wycinanie i naklejanie obrazków z gazet, rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia.
 • „Zdrowe – niezdrowe barwniki” – zabawy badawcze.
 • Praca z KP2.48 – przeliczanie, kodowanie, rozwój logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • sprawności manualnej.