Luty / IV tydzień/
bird
sun

Luty / IV tydzień/

Temat kompleksowy: Siły przyrody.

22.02 - 26.02.2021

 • „Niewyczerpane źródło energii” – rozmowa o szacunku do przyrody na podstawie opowiadania Maciejki Mazan.
 • „Płynie prąd – awaria” – zabawa ruchowa.
 • „Szacunek do przyrody” – rozmowa na temat szacunku do przyrody z wykorzystaniem KP3.2–3.
 • „Jak można oszczędzać energię elektryczną w domu?” – rozwijanie słownika czynnego. „Zabawa wiatru” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11. Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 • „Kula ziemska” – zabawy badawcze z globusem, poznanie nowego pojęcia globus. „Ziemia jest jak…” – zabawa słownikowa, rozwijanie słownika czynnego.
 • „Budujemy wyrazy” – zabawa słuchowa. Praca z KP3.4 – ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuch fonemowy.
 • „W zgodzie z naturą” – zabawa plastyczna. Wyrażanie radości z wykonywania i tworzenia dzieł plastycznych.
 • „Kącik badacza” – zabawa dydaktyczna. Uwrażliwienie na piękno przyrody, operowanie pojęciami skały, minerały
 • „Mój kamień to…?” – zabawa słownikowa. Rozwijanie słownika czynnego. II
 • „W kopalni soli” – zabawa dydaktyczna połączona z prezentacją. Poznanie nowych wiadomości dotyczących soli, miejsca jej wydobywania w Polsce, sposobów jej produkcji na świecie.
 • „Ile kamieni jest w pudełku?” – zabawa matematyczna. Praca z KP3.5 – ćwiczenie przeliczania, operacje na zbiorach zastępczych.
 • „U jubilera” – zabawa dydaktyczna. Poznanie zawodu jubilera. „Robimy korale” – zabawa matematyczna. „Włóż tyle, ile pokazuje kartka!” – zabawa matematyczna.
 • „Woda” – osłuchanie z piosenką. Wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych, rozwijanie słownika czynnego dzieci.
 • „Rybki w wodzie” – zabawa ruchowa przy piosence. Praca z KP3.6 – ćwiczenia grafomotoryczne i rozwijające percepcję wzrokową.
 • „Moja planeta” - nauka piosenki.