Ważny komunikat
bird
sun

Ważny komunikat

Szanowni Państwo !

 

W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:

a) Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
b) Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
c) Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
d) Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
e) Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
f) Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
g) Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

 

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.