APEL DO RODZICÓW
bird
sun

APEL DO RODZICÓW

Rodzicu,

 

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia,   w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

 

  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka itp.), w przeciwnym wypadku dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

  • Przestrzegaj harmonogramu pracy przedszkola: przyprowadzaj i odbieraj dziecko punktualnie: najpóźniej do godz. 8.20 - schodzenie, odbiór do godz.16.00

 

  • Przyprowadzaj i odbieraj dziecko w wyznaczonej strefie (przy drzwiach wejściowych do przedszkola). Swoją obecność zgłaszaj dzwonkiem. Przy odbiorze dziecka czekaj, aż podprowadzi je personel.

 

  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 

  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się dobrego przykładu przez obserwację.

 

  • Bądź w stałym kontakcie z przedszkolem:

                          tel. 63 275 19 15