Personel
bird
sun

Personel Przedszkola Nr 2

Pracownicy Przedszkola Nr 2 "Miś" w Słupcy

Nad całością pracy Przedszkola Nr 2 "Miś" w Słupcy czuwa 

Pani Dyrektor mgr Urszula Michlicka.