Ogród sensoryczny w „Misiu”

07 października 2022 r. w ogrodzie Przedszkola nr 2 „Miś”  odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki sensorycznej. Pan Burmistrz Michał Pyrzyk  wraz z zastępcą Jackiem Szczapem oraz inspektorem Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego p. Mariuszem Królem a także p. Dyrektor Urszulą Michlicką i Zosią Kasprzyk uroczyście przecięli wstęgę, otwierając w ten sposób ogród sensoryczny.  

Pomysłodawcą ogrodu była Urszula Michlicka- dyrektor Przedszkola, która również czuwała nad realizacją poszczególnych etapów powstawania tego wyjątkowego miejsca. Pani dyrektor pozyskała wraz z Radą Rodziców środki niezbędne do wykonania przedsięwzięcia – Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do urealnienia przedszkolnych marzeń.

Ze względu na różny stopień wrażliwości w odczuwaniu bodźców dotykowych, na ścieżkach rozłożone zostały plastry drewna, piasek, kasztany, trawa, kamienie itp.. Ścieżka, którą przejść należy boso, ma wzmocnić wyobraźnię dotykową dzieci. Podczas chłodnych dni, w zależności od pory roku korzystanie ze ścieżki będzie połączone z wykonywaniem innych zadań sprzyjających pobudzeniu zmysłów.  Zabawy na ścieżce rozwijać będą również motorykę dużą, poprawiać równowagę i koordynację ruchową, a także pobudzać receptory w stopach i dłoniach. Ścieżka została tak skonstruowana, by w zależności od potrzeb można było uzupełniać ją o dodatkowe elementy, dające możliwość ciekawej realizacji podstawy programowej.

Otwarcie ścieżki sensorycznej połączone zostało z „Dniem Uśmiechu” podczas którego dzieci ze wszystkich grup miały okazję wykonać szereg zadań przygotowanych na ścieżce. Za wykonanie zadań dzieci z wszystkich grup otrzymały kolorowe balony z uśmiechem.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Państwa – Rodziców. Dary natury (kasztany , szyszki), które Państwo dostarczyli ubogaciły naszą ścieżkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content