Otwarcie Sali Sensorycznej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 czerwca w naszym przedszkolu nastąpiło otwarcie sali sensorycznej. Pani Dyrektor Urszula Michlicka wychodząc na potrzeby dzieci, wyznaczyła pomieszczenie, które zostało wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu wszystkich zmysłów. W najbliższych dniach zostanie ono uzupełnione o kolejne urządzenia i materiały. Wierzymy, że sala sensoryczna pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci oraz pomoże im w osiąganiu pełni swojego potencjału. Salę udało się stworzyć w większości ze środków pozyskanych przez pracowników i Radę Rodziców przedszkola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content