Grupy

Swiat Pogody .pl

Biedronki

Witamy na stronie biedronek

W roku szkolnym 2022/2023
w grupie Biedronki będziemy
pracować w oparciu o program
wychowania przedszkolnego
„Wokół przedszkola”
Autorzy programu: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba-Żabińska
Wydawnictwa MAC

Panie pracujące w grupie

Nauczycielki:
mgr Anna Gasik

Sylwia Łukomska

Pomoc nauczyciela:
Iwona Dranikowska

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień

Temat tygodnia:

Nadchodzi zima

05 – 09 grudnia 2022r.

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej; budzenie empatii
 • wypowiadanie się na temat pór roku
 • analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • czytanie globalnie wyrazu kot
 • utrwalanie poznanych liter
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • poznanie znaku graficznego liczby 4
 • rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie liczebników i kolorów w jęz. polskim i angielskim
 •  kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań

Temat tygodnia:

„Coraz zimniej”

12- 16 grudnia 2022r

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • rozwijanie pamięci słuchowej; budzenie empatii
 • „Węglowa opowieść” – słuchanie tekstu Wandy Chotomskiej – rozmowa na jego temat; poznawanie znaczenia węgla,przedstawianie historii powstawania węgla
 • analiza i synteza słuchowa wyrazów;
 • czytanie globalnie wyrazu wagony
 • utrwalanie poznanych liter
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • poznanie znaku graficznego liczby 5
 • rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie liczebników i kolorów w jęz. polskim i angielskim
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej;rozwijanie inwencji twórczej
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań

Skip to content