Grupy

Swiat Pogody .pl

Biedronki

Witamy na stronie biedronek

WAKACYJNE ŻYCZENIA !!!!

Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice!

Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wakacje były radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego i efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił, zapału do pracy i wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

Panie pracujące w grupie 🙂

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Temat tygodnia: Książka – mój przyjaciel

02-06-05.2022r

” Rodzaje książek” – zabawa dydaktyczna. Poznanie różnych rodzajów książek;

Wyjście do biblioteki – zwiedzanie pomieszczeń w bibliotece, przestrzeganie zasad zachowania się w miejscu publicznym;

„Książka” – słuchanie wiersza A. Kamińskiej. Rozmowa na temat wiersza. Kształtowanie szacunku do książki. Poznanie roli książki w życiu publicznym, czytanie globalne wyrazu książka;

Rozwiązywanie rebusów;

„Jak powstaje książka?” układanie historyjki obrazkowej. Przewidywanie następstw wydarzeń;

–  Poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik;

– „Piosenka o książeczce” – osłuchanie z piosenką;

Kształtowanie szacunku do książek. Poznawanie roli książek w życiu codziennym. Poznanie różnych rodzajów książek;

„Zakładki do książek” – zabawa plastyczno-techniczna;

Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy

09 – 13.05.2022r.

„Literatura dla dzieci” – zabawa dydaktyczna. Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej;

„Słuchamy i malujemy” – korelacja muzyki i plastyki. Rozwijanie pamięci muzycznej;

„Stefek Burczymucha” – słuchanie wiersza M. Konopnickiej;

„Zabawy z balonami” – zabawa matematyczna;

„Czerwony Kapturek” – zabawa plastyczno-techniczna

Recytacja wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” ; uczestniczenie w poranku poetyckim;

Temat tygodnia: Rodzina trzyma się razem

16 – 20.05.2022r.

„Członkowie mojej rodziny” – zabawa dydaktyczna;

„Zabawy słowne z mamą” – zabawa dydaktyczna;

„Coś na h” – zabawa spostrzegawcza. Ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej;

„Kwiaty dla mamy” – zabawa matematyczna;

„Mój tata..” zabawa słownikowa. Rozwijanie słownika czynnego;

„Zatańcz tak jak ja” – zabawa muzyczna. „Jak wy możecie pomóc w różnych pracach domowych waszemu tacie?” – zabawa słownikowa;

„Raz, dwa, trzy, tata patrzy” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca;

„Mamo jesteś skarbem mym” – utrwalanie piosenki na Dzień Mamy.

Temat tygodnia: Ja i moi bliscy

23 – 27.05.2022r

„Mam rodzeństwo” – zabawa dydaktyczna;

„Układamy puzzle” – zabawa dydaktyczna w zespołach. Rozwijanie percepcji wzrokowej;

„Moja rodzina” – praca plastyczna;

„Liczymy w parach” – zabawa dydaktyczna;

„Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa;

„Zapraszamy rodzinę na koncert skrzypcowy” – zabawa plastyczno-techniczna;

„Rodzinna girlanda” – zabawa plastyczno-techniczna;

Drodzy Rodzice!

Informujemy iż, w drugim półroczu w naszej grupie rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej  „Poznajemy, doświadczamy, odkrywamy”.  Celem  innowacji jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie i prowadzenie obserwacji, wyciągania trafnych wniosków, z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzania horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębienia fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Skip to content