Grupy

Swiat Pogody .pl

Pszczółki

Witamy na stronie pszczółek

Pszczółki”– to grupa 5-6 latków, do której uczęszcza 9 dziewczynek oraz 12 chłopców.

  

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc     kwiecień:

Temat tygodnia:

„W kosmosie”

08 do 12.04.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

potrafi zdefiniować swoje marzenia

– kształci umiejętność wypowiadania się na dany temat

-przelicza przedmioty w zakresie do 10

-zna obraz graficzny litery P,p

– wie do czego służy teleskop

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– zna aspekt kardynalny, porządkowy i miarowy danej liczby

– potrafi wymienić nazwy planet

– wie jakie korzyści daje nam taniec oraz potrafi czerpać z niego radość

– różnicuje prawą i lewą stronę ciała

–  potrafi stworzyć dany zbiór z figur geometrycznych oraz

– potrafi rozkodować podany szyfr

– bierze udział w zabawie sensoprycznej oraz eksperymancie

Temat tygodnia:

                        „Prehistoryczny Świat”

od 15 do 19.04.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

–  wzbogadza swoją wiedzę na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki

– wie kto to jest pelentolog i czym się zajmuje

– potrafi nazwać i rozpoznać własne uczucia

– wie, jak wygląda obraz graficzny litery J,j

– wysłuchuje głoski u w wyrazach

– wie kto to jest archelog i wyróżna jego atrybuty pracy

– przekłada rytm graficzny i dźwiękowy na ruchowy

– potrafi wyróżnić rodzaje dinozaurów

– bierze udział w jajecznym eksperymencie oraz potrafi wyciągnąc wnioski z obserwacji

– rozróżnia i nazywa różne emocje oraz nastroje w muzyce

– potrafi ułożyć w całość obraz z pociętych elementów

– potrafi opowiadać o swoim dinozaurze przyniesionym z domu

Temat tygodnia:

                   „W kinie, w teatrze”

od 22 do 26.04.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • potrafi właściwie zachować się podczas spaceru oraz wyjściu na plac zabaw
 • wie, co to za miejsca- teatr czy kino
 • potrafi pozytywnie zachować się w miejscach publicznych
 • potrafi rozróżnić dane zawody i ich atrybuty
 • klasyfikuje konkrety według odpowiednich cech
 • potrafi wyróżnić elementy sceny w teatrze
 • potrafi przeliczac monety i banknoty o niskich nominałach
 • wie jak wyglądają banknoty i monety, potrafi wymienić różnicę
 • układa kształt danej liczby z podanych przyborów
 • poznaje aspekt kardynalny i porządkowy litery Z,z
 • opowiada co przedstawia dany obrazek sytuacyjny
 • wykonuje karty pracy grafomotoryczne usprawniające rękę oraz prawidłowy nachwyt
 • potrafi stworzyć zbiory które są mniejsze, większe oraz równe

Temat tygodnia:

                       „Dużo wiem i potrafię”

od 29.04 do 03.05.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • wie, jakie zabawy wyróżniamy na różną porę roku
 • wie, kiedy używać magicznych słów
 • potrafi rozrównić poznane dotąd litery oraz ich obrazy graficzne
 • potrafi w konkretnej sytuacji nazwać daną emocję
 • ćwiczy koncentrację
 • potrafi kodować i rozkodować podany wzór
 • rozpoznaje odgłosy Ziemi
 • doskonali orientacje przestrzenną
 • rozpoznaje przedmiot za pomocą dotyku
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • kształtuje zmysł dotyku oraz wzroku

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty:

Temat tygodnia:

                                 „Karnawał”

29.01 do 02.02.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

poznaje zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie

– kształci umiejętność wypowiadania się na dany temat

-przelicza przedmioty w zakresie do 10

-zna obraz graficzny i aspekt kardynalny liczby 0

– doskonali precyzję chwytu drobnego przedmiotu

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– zna aspekt kardynalny, porządkowy i miarowy danej liczby

– poznaje tradycje związane z Tłustym Czwartkiem

– odczytuje napisy globalnewie, jak wygląda obraz graficzny litery B,b

– wie jakie korzyści daje nam taniec

– różnicuje prawą i lewą stronę ciała

–  potrafi rozwiązać zagadki słowne

– bierze udział w zabawie sensoprycznej oraz eksperymancie

Temat tygodnia:

                        „Wszystko jest muzyką”

od 05.02 do 09.02.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

–  wzbogadza swoją wiedzę na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki

– rozwija umiejętność współpracy

– potrafi nazwać i rozpoznać własne uczucia

– wie, jak wygląda obraz graficzny litery N,n

– wysłuchuje głoski u w wyrazach

– wie co to jest orkiestra oraz kim jest dyrygent

– przekłada rytm graficzny i dźwiękowy na ruchowy

– poznaje obraz graficzny liczby 10

– kształtuje umiejętność gry na instrumentach oraz nazwy instrumentów

– rozróżnia i nazywa różne emocje oraz nastroje w muzyce

Temat tygodnia:

                   „Wesołe ferie zimowe”

od 12 do 23.02.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • potrafi właściwie zachować się podczas spaceru oraz wyjściu na plac zabaw
 • rozwiąże zagadki o zimowym sprzęcie sportowym
 • uważnie wysłucha wiersza i udziela prawidłowych odpowiedzi na temat jego treści
 • wie, które zachowania podczas zimy są bezpieczne a które nie
 • wspólnie układa grę matematyczną
 • zna ustalone zasady wspólnej zabawy i przestrzega ich
 • współpracuje z innymi dziećmi podczas pracy w grupach
 • potrafi prowadzić proste doświadczenia przyrodnicze i wnioskuje o ich skutkach
 • zna właściwości śniegu i lodu i potrafi wykorzystać tę wiedzę w zabawach
 • zna właściwości wody w różnych stanach skupienia
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych wykonując ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • chętnie wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze oraz ćwiczenia oddechowe
 • rysuje po śladzie
 • wymienia charakterystyczne oznaki zimy
 • wykonuje pracę, korzystając z nietypowych materiałów
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • bada  równoliczność poprzez liczenie i ustawianie w pary

Temat tygodnia:

                       „Pod ziemią,pod wodą”

od 26.02 do 01.03.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • wzbogaca wiadomości oraz nazewnictwo na temat bogactw mineralnych
 • potrafi kodować i rozkodować podany wzór
 • rozpoznaje odgłosy Ziemi
 • doskonali orientacje przestrzenną
 • rozpoznaje przedmiot za pomocą dotyku
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • kształtuje zmysł dotyku oraz wzroku
 • poznaje wiadomości na temat podwodnych zwierząt
 • poznaje obraz graficzny litery W,w
 • doskonali umiejętność przeliczania i porównywania liczby elementów
 • wie jakie są właściwości soli oraz węgla

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń:

Temat tygodnia:

„Płynie czas”

02.01- 05.01.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

poznaje różne sposoby odmierzania czasu

– zna zwyczaje związane z żegnaniem starego roku a witaniem nowego

-przelicza przedmioty w zakresie do 7

-zna obraz graficzny i aspekt kardynalny liczby 7

– doskonali precyzję chwytu drobnego przedmiotu

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– zna pory roku, nazwy dni tygadnia oraz podejmuje próby wymiany nazw miesięcy

– poznaje różne rodzaje zegarów

– odczytuje napisy globalnewie, jak wygląda ob raz graficzny litery L,l

– wie jakie są następstwa dni i nocy

– różnicuje prawą i lewą stronę ciała

Temat tygodnia:

„Sporty zimowe”

od 08.01 do 12.01.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

– rozpoznaje litery: M,O, I,A, U,Y, K, D, T w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach

– poznaje zasady sportowego zachowania

– potrafi nazwać i rozpoznać własne uczucia

– wie, jak wygląda obraz graficzny litery U,u

– wysłuchuje głoski u w wyrazach

– poznaje i naśladuje ruchem zabawy zimowe na śniegu

– przekłada rytm graficzny i dźwiękowy na ruchowy

– poznaje obraz graficzny liczby 8

– rozwiązuje zagadki o tematyce zimowej

Temat tygodnia:

„Starzy i młodzi”

od 15.01 do 19.01.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • potrafi właściwie zachować się podczas spaceru oraz wyjściu na plac zabaw
 • wie, co oznacza pojęcie „ drzewo genalogiczne”
 • potrafi dopasować obrazki do danych pojęć: stare, młode
 • klasyfikuje konkrety według odpowiednich cech
 • potrafi zorganiozować zabawy z najbliższymi
 • potrafi recytować wierszyki na Dzień Babci i Dziadka
 • układa kształt danej liczby z podanych przyborów
 • poznaje aspekt kardynalny i porządkowy liczby 9
 • poznaje sposób kreślenia cyfry 9
 • zapoznaje się z reprodukcjami zimowych pejzaży
 • bierze udział w próbach do występu z okazji dnia dziadków
 • opowiada co przedstawia dany obrazek sytuacyjny
 • wykonuje karty pracy grafomotoryczne usprawniające rękę oraz prawidłowy nachwyt
 • wie, które zachowania podczas zimy są bezpieczne a które nie

Temat tygodnia:

„Dzień Babci i Dzień Dziadka”

od 22.01 do 26.01.2024r.

W tym tygodniu dzieci:

 • utrwala dni tygodnia za pomocą zabaw
 • potrafi kodować i rozkodować podany wzór
 • poznaje znaczenia słowa „ szacunek” w odniesieniu do osób starszych
 • układa obrazek z rozciętych elementów
 • rozpoznaje przedmiot za pomocą dotyku
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • potrafi wymienić pozytywne i negatywne cechy charakteru
 • dokonuje prób wyróżnienia hierarchii w rodzinie
 • poznaje obraz graficzny litery S,s
 • rozwija słuch muzyczny
 • potrafi stworzyć laurkę dla najbliższych

W tym tygodniu dzieci:

 • posługuje się nazwami pór roku oraz określa cechy charakterystyczne
 • opowiada treść obrazka
 • podejmuje próby odczytania zdań wyrazowo- obrazkowych
 • rozpoznaje dźwięki wydane przez instrumenty
 • przestrzega reguł bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
  • zna stałe następstwa pór roku
  • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień:

Temat tygodnia:

„Nasze ciało”

27.11-1.12.2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– prawidłowo reaguje na sygnały werbalne

– kontroluje dynamikę i precyzję swoich ruchów

– przelicza przedmioty w zakresie do 5

– doskonali precyzję chwytu drobnego przedmiotu

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– układa rytm z figur geometrycznych

– nazywa swoje emocje

– odczytuje napisy globalnewie, jak wygląda ob raz graficzny litery Y,y

– wskazuje narządfy poszczególnych zmysłów

– bierze czynny udział w eksperymencie

– wykazuje próby grania na klawesach, bębenku, trójkącie

– wymienia zasady zdroqwego stylu życia

– różnicuje prawą i lewą stronę ciała

Temat tygodnia:

„Wiadomość z daleka”

04 do 08 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– rozpoznaje litery: M,O, I,A, U,Y w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach

– wie, na czym polega praca listonosza

– potrafi bawić się w pocztę

– wie, jak wygląda obraz graficzny litery K,k

– wysłuchuje głoski k w wyrazach

– poznaje drogę, jaką przebywa pocztówka

– przekłada rytm graficzny i dźwiękowy na ruchowy

– potrafi odwzorować kod

Temat tygodnia:

„Zima tuż- tuż…”

od 11 do 15 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

 • potrafi właściwie zachować się podczas spaceru oraz wyjściu na plac zabaw
 • wie, co oznacza pojęcie wyobraźnia
 • potrafi wyrazić swoje uczucia za pomocą słów oraz emotek
 • klasyfikuje konkrety według odpowiednich cech
 • przelicza elementy zbioru
 • opisuje wygląd litery R,r poznaje obraz graficzny
 • układa kształt danej litery z podanych przyborów
 • potrafi wyróżnić słowa na dane literki poznane wcześniej
 • poznaje aspekt kardynalny i porządkowy liczby 6
 • poznaje sposób kreślenia cyfry
 • zapoznaje się z reprodukcjami zimowych pejzaży
 • bierze udział w przeprowadzeniu eksperymentu
 • opowiada co przedstawia dany obrazek sytuacyjny
 • wykonuje karty pracy grafomotoryczne usprawniające rękę oraz prawidłowy nachwyt
 • wie, które zachowania podczas zimy są bezpieczne a które nie

Temat tygodnia:

„Przygotowania do świąt”

od 18 do 22 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

 • utrwala dni tygodnia za pomocą zabaw
 • potrafi kodować i rozkodować podany wzór
 • wypowiada się na temat tradycji wigilijnych
 • układa obrazek z rozciętych elementów
 • rozpoznaje przedmiot za pomocą dotyku
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • wyjaśnia znaczenia bezpieczna zabawa
 • koduje i dekoduje informacje- cechy figur geometrycznych
 • potrafi dopasować nazwy do podanych prezentów

Temat tygodnia:

„Mamy zimę”

od 27 do 29 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

 • posługuje się nazwami pór roku oraz określa cechy charakterystyczne
 • opowiada treść obrazka
 • podejmuje próby odczytania zdań wyrazowo- obrazkowych
 • rozpoznaje dźwięki wydane przez instrumenty
 • przestrzega reguł bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
  • zna stałe następstwa pór roku
  • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

            Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc     listopad:

Temat tygodnia:

                           „Mała i duża ojczyzna” cz.1

30.10-3.11.2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– prawidłowo reaguje na sygnały werbalne

– kontroluje dynamikę i precyzję swoich ruchów

– przelicza przedmioty w zakresie do 10

– doskonali precyzję chwytu drobnego przedmiotu

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– wie, w jakiej miejscowości mieszka

– potrafi wskazać różnice pomiędzy miastem a wsią

– poznaje znaczenie pojęcia zbiór

– poznaje kształt cyfry 4

– układa cyfrę z otaczających je materiałów

– rozpoznaje swoją prawa i lewą stronę poprzez wskazywanie części ciała

– dzieli słowa na sylaby i głoski

– wysłuchuje i nazywa głoski w wygłosie i nagłosie przykładowych wyrazów

– poznaje nową literę M,m oraz jej obraz graficzny

Temat tygodnia:

                        „Mała i duża ojczyzna” cz.2

06- 10 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– rozpoznaje litery: M,O, I,A w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach

– poznaje nowa literę M,m wraz z jej obrazem graficznym oraz sposobem pisania

– utrwala poznane dotąd „ Piosenki o literach”

– zna, symbole narodowe

– utrwala tekst hymnu Polski

– potrafi odtworzyć plastycznie flagę oraz godło Polski

– potrafi rozwiązać quiz o Polsce

– wykonuje kotylion narodowy

– umie przyjąc postawę ciała podczas odśpiewanie hymnu narodowego

– potrafi zachowac się w trakcie Akademii przedszkolnej z okazji uroczystości 11 listopada

Temat tygodnia:

                   „W świecie wyobraźni”

13-17 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wymienia zwierzęta zamieszkujące parki

 • potrafi właściwie zachować się podczas spaceru oraz wyjściu na plac zabaw
 • wie, co oznacza pojęcie wyobraźnia
 • potrafi wyrazić swoje uczucia za pomocą słów oraz emotek
 • klasyfikuje konkrety według odpowiednich cech
 • przelicza elementy zbioru
 • opisuje wygląd litery T,t poznaje obraz graficzny
 • układa kształt danej litery z podanych przyborów
 • potrafi wyróżnić słowa na dane literki poznane wcześniej
 • poznaje aspekt kardynalny i porządkowy liczby 5
 • poznaje sposób kreślenia cyfry
 • potrafi używać zmysłu węchu
 • bierze udział w przeprowadzeniu eksperymentu
 • potrafi odtworzyć muzykę za pomocą farb
 • wykonuje karty pracy grafomotoryczne usprawniające rękę oraz prawidłowy nachwyt
 • umie wyróżnić nazwy podstawowych instrumentów muzycznych

Temat tygodnia:

                       „Przygotowania do zimy”

20-24 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

 • utrwala dni tygodnia za pomocą zabaw
 • wie, którymi produktami nie należy dokarmiać ptaków
 • poznaje obraz graficzny głoski D,d
 • wyodrębnia obrazki, których nazwy zaczynają się głoską D,d
 • buduje schemat głoskowy wyrazu
 • wymienia, które ptaki odlatują, zostają i przylatują przed zimą
 • wie, jak dane zwierzęta przygotowuje się do zimy np. tworząc zapasy
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • potrafi nazwać odgłosy przyrody
 • potrafi stworzyć prace plastyczna pt. „Karmnik”
 • umie, połączyć ślady tropy z włąściwym zwierzęciem leśnym
 • potrafi ustawić w kolejności zwierzęta zgodnie z podanym rytmem

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik:

Temat tygodnia:

„Jesień w sadzie”

02-06 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– prawidłowo reaguje na sygnały werbalne

– kontroluje dynamikę i precyzję swoich ruchów

– przelicza przedmioty

– doskonali precyzję chwytu drobnego przedmiotu

– podniesioną ręką sygnalizuje zgłoszenie się do odpowiedzi

– sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi

– bierze udział w zajęciach ruchowych, wykonując instrukcje pokazu i słowną

– przelicza do 6

– tworzy liczebniki porządkowe

– poznaje kształt cyfry 1

– układa cyfrę z otaczających je materiałów

– rozpoznaje swoją prawa i lewą stronę

– powtarza nazwy krajowych poznanych owoców, z ich wskazaniem

– odtwarza zapamiętany rytm

– odgaduje za pomocą zmysłu smaku dane owoce

– dzieli słowa na sylaby i głoski

– wysłuchuje i nazywa głoski w wygłosie i nagłosie przykładowych wyrazów

– poznaje nową literę O, o oraz jej obraz graficzny

Temat tygodnia:

„Jesień w ogrodzie”

09-13 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wylicza poznane etapy prac związane z sianiem marchwi

– rozpoznaje literę a w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach

– poznaje nowa literę A, a wraz z jej obrazem graficznym oraz sposobem pisania

– wymienia imiona rozpoczynające się głoską a

– zapoznaje się z koleją zwrotką „ Piosenki o literach”

– zna nazwy warzyw, które rosną  pod ziemią i nad ziemią

– zapoznaje się z właściwościami fasoli i kapusty

– przelicza ziarna w strąku fasoli

– obiera, kroi warzywa, wydobywa pestki

– układa obrazek z pokrojonych elementów

Temat tygodnia:

„Jesienny krajobraz”

16-20 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wymienia zwierzęta zamieszkujące parki

 • potrafi właściwie zachować się w parku
 • potrafi opisać wygląd wiewiórki
 • rozpoznaje dotykiem odpowiedni dar jesieni
 • klasyfikuje konkrety według odpowiednich cech
 • przelicza elementy zbioru
 • opisuje wygląd litery I,i, poznaje obraz graficzny
 • układa kształt danej litery z podanych przyborów
 • potrafi wyróżnić słowa na dane literki
 • poznaje aspekt kardynalny i porządkowy liczby 2
 • poznaje sposób kreślenia cyfry
 • opowiada o swoich obserwacjach deszczu
 • potrafi rozróżnić i nazwać typy pogody

Temat tygodnia:

„Deszczowa pogoda”

23 – 27 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

 • utrwala dni tygodnia
 • obserwuje otoczenie w odbiciu lusterka
 • poznaje obraz graficzny głoski E,e
 • wyodrębnia obrazki, których nazwy zaczynają się głoską E,e
 • buduje schemat głoskowy wyrazu
 • ocenia, który element garderoby nie pasuje do danej pogody
 • poznaje zapis graficzny liczby 3
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • potrafi nazwać odgłosy przyrody
 • prawidłowo artykułuje słowa

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Dziecko:

– potrafi zwracać się po imieniu do kolegów

– wykonuje ćwiczenia ruchowe w tańcu

– zna „magiczne słowa”

– potrafi wyróżnić samogłoski i spółgłoski

-przelicza elementy, porządkuje zbiory

– posługuje się pojęciami orientacyjnymi w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała

– potrafi ułożyć historyjkę obrazkową

– zna kolory i figury geometryczne

– kategoryzuje przedmioty według różnych cech

– wskazuje wizytówkę ze swoim imieniem

-potrafi wycinać po wyznaczonych liniach

-zna dni tygodnia według kolejności

-potrafi aktywnie działać na liczmanach

-potrafi stworzyć rytm na konkretach

– zna obraz graficzny litery „A”, „a” oraz „O”, „o”.

Skip to content