Grupy

Swiat Pogody .pl

Pajace

Witamy na stronie pajacyków

LATO – CZAS ZABAWY realizowany od 30 maja do 3 czerwca 2022r.

 • Omawianie wartości „tolerancja” na podstawie wysłuchanej piosenki „Co kto lubi”, rozmowa na temat tolerancji i odmienności; poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, doskonalenie formułowania swoich opinii
 • „Owady na łące” – zabawy matematyczne; rozwijanie i  doskonalenie orientacji w przestrzeni.
 • „Czerwiec” – słuchanie wiersza J. Jabłońskiego i rozmowa na temat cech lata; poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca, rozwijanie słownika czynnego
 • „Łąka pełna kwiatów” – praca plastyczna w grupach.; wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • „Pszczółki” – zabawa muzyczna do piosenki. „Poleczka na lato” ; rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych nr 18.

 KOLOROWE LATO realizowany od 6 do 10 czerwca 2023r.

 • „Na łące” –zabawa dydaktyczna, słuchanie wiersza i rozmowa na temat zwierząt, które można spotkać latem na łące.
 •  „Biedronka” – praca plastyczna z użycie papierowych kół na podstawie wysłuchanego wiersza „Biedroneczka” U. Machcińskiej
 •  „Zabawa na łące” – zabawa muzyczna przy piosence z wykorzystaniem instrumentów; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach
 •  Zestaw ćwiczeń porannych nr 19.
 •   Omawianie wartości „tolerancja” – słuchanie opowiadania „O małej gąsienicy, z którą nikt nie chciał się zaprzyjaźnić” M. Szeląg, rozmowa na temat tolerancji i akceptacji; doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczuć i emocji
 • „Pszczoły” – zabawa matematyczno-przyrodnicza; poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE realizowany od 13 do 17 czerwca 2022r.

 • „Zaufanie” – zabawa dydaktyczna, słuchanie opowiadania „Wilk i siedem koźlątek” wg Jakuba i Wilhelma Grimmów, rozmowa na temat konsekwencji ufania obcym; poznanie znaczenia zaufania
 • „Babki z piasku” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza; rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • „Przedmioty do zabaw” –  zabawa dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek M. Szeląg.; poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem
 • „Zabawy pod trzepakiem”- zabawa muzyczno-ruchowa; nauka piosenki ze słuchu; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20

DO WIDZENIA realizowany od 20 do 30 czerwca 2022r.

 • „Zaufanie” – zabawa dydaktyczna słuchanie opowiadania „O małej rybce, która nie dotrzymała obietnicy” M. Szeląg i rozmowa na temat zaufania. Doskonalenie umiejętności nazywania emocji
 • „Góral i owce” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności liczenia; poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów morze, góry, jeziora
 • „Lato wreszcie!” – zabawa dydaktyczna, słuchanie wiersza U. Kozłowskiej ilustrowanego sylwetami;  rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego
 • Wakacyjne pocztówki” – praca plastyczna z użyciem kolorowego papieru; wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20
 • „Niech żyją wakacje!”- zabawa muzyczna, zabawa taneczna do piosenki, nauka słów refrenu na pamięć fragmentami ze słuchu; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych„Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” – zabawa dydaktyczna,słuchanie opowiadania H. Łochockiej i rozmowa na jego temat.
 • „Woda morska”- zabawa badawcza; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • „Bezpiecznie nad wodą” – zabawa dydaktycza,  rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą; poznanie zasad
 • „Moje wakacje”- praca plastyczna, malowanie farbami; rozwijanie umiejętności malowania farbami, wzbogacanie doświadczeń plastycznych

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj

Temat tygodnia

„KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”

02 – 06 maja 2022r.

– Skąd się bierze mądrość?”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania Gabrieli Lipińskiej.„Skąd się bierze mądrość ?” – poznanie wartości „mądrość”.

– „Książeczki na półeczki” – zabawa matematyczna rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę, wzbudzenie zainteresowania książkami.

– „Bum! Cicho, cicho…bum!” – zabawa ruchowa do piosenki; ilustracja ruchowa; realizacja innowacji pedagogicznej „Pajacykowy taniec, muzyka i ruch”

– „Książka sensoryczna” – praca plastyczna, rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych, wykonanie książek.

Temat tygodnia

„BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”

09 – 13 maja 2022r.

– Omawianie wartości „Mądrość” na podstawie opowiadania „O książce, która nie czuła się potrzebna” M. Szeląg. Rozmowa na temat wartości ukrytych w baśniach.

– „Poranek poetycki – najpiękniejsze wiersze dla przedszkolaków” – zabawa językowa, przybliżenie literatury dziecięcej, rozwijanie umiejętności wcielania się̨ w role, odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury.

– „W księgarni – wycieczka do księgarni; poznanie zasad zachowania się̨ w księgarni. Obserwacja pracy osoby sprzedającej książki. Zabawa matematyczna, rozwiązywanie zadań z treścią, wdrażanie do skupiania się̨ na wykonywanych czynnościach.

– „Czy muzyka może opowiadać historię?” – zabawa muzyczno – ruchowa, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, aktywne słuchanie muzyki,

– Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 17.

– „Książka i zakładka”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych materiałów, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.

Temat tygodnia

„RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”

16 – 20 maja 2022r.

– „Poznajemy rodzinę” – umiejętność́ nazywania członków bliższej i dalszej rodziny na podstawie ilustracji; odczuwanie więzi z członkami rodziny, kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

– „W rodzinie siła” – zabawa słowna na podstawie wiersza „W rodzinie siła” Urszuli Kamińskiej

– „Sadzimy kwiatki” – zabawa matematyczna, rozwiązywanie zadań tekstowych

– „Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie” – zabawa muzyczno – ruchowa, doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych, kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę̨.

-„Krawaty dla taty” – zabawa plastyczna, przygotowanie prezentu według instrukcji słownej, kształtowanie poczucia estetyki, wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań́.

Temat tygodnia

„JA I MOI BLISCY”

23 – 27 maja 2022r.

– Omawianie wartości „rodzina” na podstawie opowiadania M. Szeląg ” O pszczółce, która nie rozumiała, dlaczego taka ważna jest rodzina” – zabawa dydaktyczna, tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną, umiejętność́ przeżywania bliskości, kształtowanie kultury współżycia.

– „Rodzina razem się trzyma”- zabawa ruchowa; rozwiązywanie zagadek słownych na temat członków rodziny.

– „Układamy rodziny” – zabawa matematyczna, zabawy z kostką i sylwetami rodziny. Przeliczanie członków własnych rodzin.

– „Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie” – zabawa muzyczno – ruchowa, rytmiczne recytowanie słów, interpretowanie piosenki za pomocą̨ ruchu, wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce.

– „Zegar dla taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem talerzyków papierowych, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.

Skip to content