Grupy

Swiat Pogody .pl

Pajace

Witamy na stronie pajacyków

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj

Temat tygodnia

„KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”

02 – 06 maja 2022r.

– Skąd się bierze mądrość?”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania Gabrieli Lipińskiej.„Skąd się bierze mądrość ?” – poznanie wartości „mądrość”.

– „Książeczki na półeczki” – zabawa matematyczna rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę, wzbudzenie zainteresowania książkami.

– „Bum! Cicho, cicho…bum!” – zabawa ruchowa do piosenki; ilustracja ruchowa; realizacja innowacji pedagogicznej „Pajacykowy taniec, muzyka i ruch”

– „Książka sensoryczna” – praca plastyczna, rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych, wykonanie książek.

Temat tygodnia

„BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”

09 – 13 maja 2022r.

– Omawianie wartości „Mądrość” na podstawie opowiadania „O książce, która nie czuła się potrzebna” M. Szeląg. Rozmowa na temat wartości ukrytych w baśniach.

– „Poranek poetycki – najpiękniejsze wiersze dla przedszkolaków” – zabawa językowa, przybliżenie literatury dziecięcej, rozwijanie umiejętności wcielania się̨ w role, odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury.

– „W księgarni – wycieczka do księgarni; poznanie zasad zachowania się̨ w księgarni. Obserwacja pracy osoby sprzedającej książki. Zabawa matematyczna, rozwiązywanie zadań z treścią, wdrażanie do skupiania się̨ na wykonywanych czynnościach.

– „Czy muzyka może opowiadać historię?” – zabawa muzyczno – ruchowa, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, aktywne słuchanie muzyki,

– Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 17.

– „Książka i zakładka”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych materiałów, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.

Temat tygodnia

„RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”

16 – 20 maja 2022r.

– „Poznajemy rodzinę” – umiejętność́ nazywania członków bliższej i dalszej rodziny na podstawie ilustracji; odczuwanie więzi z członkami rodziny, kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

– „W rodzinie siła” – zabawa słowna na podstawie wiersza „W rodzinie siła” Urszuli Kamińskiej

– „Sadzimy kwiatki” – zabawa matematyczna, rozwiązywanie zadań tekstowych

– „Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie” – zabawa muzyczno – ruchowa, doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych, kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę̨.

-„Krawaty dla taty” – zabawa plastyczna, przygotowanie prezentu według instrukcji słownej, kształtowanie poczucia estetyki, wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań́.

Temat tygodnia

„JA I MOI BLISCY”

23 – 27 maja 2022r.

– Omawianie wartości „rodzina” na podstawie opowiadania M. Szeląg ” O pszczółce, która nie rozumiała, dlaczego taka ważna jest rodzina” – zabawa dydaktyczna, tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną, umiejętność́ przeżywania bliskości, kształtowanie kultury współżycia.

– „Rodzina razem się trzyma”- zabawa ruchowa; rozwiązywanie zagadek słownych na temat członków rodziny.

– „Układamy rodziny” – zabawa matematyczna, zabawy z kostką i sylwetami rodziny. Przeliczanie członków własnych rodzin.

– „Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie” – zabawa muzyczno – ruchowa, rytmiczne recytowanie słów, interpretowanie piosenki za pomocą̨ ruchu, wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce.

– „Zegar dla taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem talerzyków papierowych, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.

Skip to content