Grupy

Swiat Pogody .pl

Pajace

Witamy na stronie pajacyków

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień

Temat tygodnia

„CO CIESZY MIKOŁAJA?”

05 – 09 grudnia 2022r.

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

− kim był św. Mikołaj

− jak ubrany jest św. Mikołaj

− co Mikołajowi sprawia największą przyjemność

− jak wygląda zaprzęg Mikołaja

− dlaczego Rudolf spełnia w zaprzęgu wyjątkową rolę

− ile pudełek można przewieźć jednocześnie na sankach

− jakie prezenty przynosi św. Mikołaj

− jak zapakować prezenty, aby ładnie wyglądały

− jak możemy pomagać innym i dlaczego jest to takie ważne

− czy lepiej jest dostawać prezenty, czy je rozdawać

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

− słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej „Czerwona czapka Mikołaja” oraz wiersza „List do Mikołaja” Iwony Fabiszewskiej

− słuchając piosenki Mikołaj i ją śpiewając

− wykonując pracę plastyczną Czapka dla Mikołaja

− oglądając zdjęcia i obrazki tematyczne

− przygotowując niespodzianki dla św. Mikołaja

− odpowiadając na pytania: Dlaczego św. Mikołaj lubi sprawiać innym niespodzianki?,

Dlaczego św. Mikołaj lubi dostawać listy od dzieci?

− uczestnicząc w zabawach: Kiedy św. Mikołaj jest szczęśliwy?, Pociąg z krainy Mikołaja, Co św. Mikołaj może przynieść w prezencie?, Dziecięce marzenia, Pomagamy innym, Co cieszy, a co smuci św. Mikołaja?, Co Mikołaj w worku niesie?, Imieniny Mikołaja, Zaprzęg św. Mikołaja, Sanie św. Mikołaja, Załadunek

Temat tygodnia

„O CZYM W ŚWIĘTA KAŻDY PAMIĘTA?”

12 – 30 grudnia 2022r.

Dzieci dowiedzą się:

− jak przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia

− jakie tradycje związane są ze świętami Bożego Narodzenia

− jakich zasad należy przestrzegać podczas ubierania choinki

− dlaczego warto sprawiać innym niespodzianki

− w jaki sposób ludzie przesyłają sobie życzenia

− jakie są charakterystyczne potrawy dla świąt Bożego Narodzenia

− jak ułożyć świąteczne sudoku

− jak przygotować świąteczny stół

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

− słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej „Kartki świąteczne” oraz wiersza Bożeny Formy

„Wigilijny wieczór”

− słuchając piosenek: Świąteczne życzenia, „Pracowite elfy”

− wykonując prace plastyczne: Bombka niespodzianka, Świąteczne drzewko

− tworząc własną opowieść świąteczną

− oglądając książki o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia

− oglądając kartki świąteczne oraz świąteczne dekoracje na ulicach, w ogródkach, na wystawach sklepowych

− układając życzenia świąteczne

− poznając tajemnice bożonarodzeniowych pierników

− porządkując salę przedszkolną

− przygotowując wigilię przedszkolną

− uczestnicząc w zabawach: Kartki świąteczne, Przesyłamy życzenia, Świąteczne smakołyki, Świąteczne sudoku, Świąteczne gwiazdki, Świąteczne niespodzianki, Choinkowe łańcuchy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad

Temat tygodnia

„JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI?”

31października – 04 listopada 2022r.

– „Moja rodzina i domowe obowiązki” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Współpraca”. poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.

– „Każdy ma obowiązki” – zabawy z piosenką, doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką, integracja z grupą.

– „Slime” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciągnącej się masy, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5 z wykorzystaniem obręczy, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

-„Dzień postaci z bajek” – uroczyste rozpoczęcie Spotkania z książką, rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami, tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność koncentracji, skupienia uwagi, stwarzanie okazji do swobodnej i twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej), kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej.

Temat tygodnia

„CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE?”

07– 10 listopada 2022r.

-„Legenda o powstaniu Polski” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Lekcja historii”, poznanie symboli narodowych, rozwijanie mowy. „Lot orła”– zabawa ruchowa poprzedzona rozmową na temat godła Polski.

-„Kolorowe flagi” – zajęcia matematyczne, zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze, rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.

-„Polska to nasz kraj”-zabawy z piosenką, rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem, doskonalenie percepcji słuchowej.

-11 listopada – Święto niepodległości – uroczystość przedszkolna, kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.

Temat tygodnia

„JAKI JEST MÓJ KRAJ?”

14– 18 listopada 2022r.

– „Poznajemy Smoka Wawelskiego” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Teatrzyk cieni”, budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich, rozwijanie mowy.

– „Polskie przysmaki” – zajęcia matematyczne, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość, zapoznanie z elementami miejscowego folkloru.

– „Tańce polskie” – zabawy z piosenką, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształcenie poczucia rytmu.

– „Ozdoby na choinkę” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem „zimnej porcelany”, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6 z wykorzystaniem lasek gimnastycznych, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał.

– „Podróż ze smokiem” – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela.

Temat tygodnia

„MALI ODKRYWCY – PROJEKT „KOŃ”

21 listopada – 02 grudnia 2022r.

-„Końska burza mózgów – czego chcemy się dowiedzieć?” – tworzenie siatki pytań, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, budowanie wiedzy o koniach.

-„Konie i koniki” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, wzbogacenie dziecięcego słownika o rasy koni.

-„Konik” – zabawy z piosenką z repertuaru Śpiewające Brzdące, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych.

-„Wio, koniku” – ćwiczenia gimnastyczne, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

-„Światowy Dzień Pluszowego Misia” – uroczystość przedszkolna, kształtowanie postaw opiekuńczych wobec swojego misia i innych zabawek, integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw.

-„Po co nam konie?” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji i zdjęć tematycznych, poszerzanie wiedzy na temat koni, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się.

-„Czego potrzebuje jeździec, a czego koń?” – zabawa z kodowaniem, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.

-„Mój konik” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem talerzyka papierowego i brązowego papieru, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy.

-„Wio, koniku” – ćwiczenia gimnastyczne, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

„W stajni” – oglądanie filmu edukacyjnego, poznanie tajników pracy stajennego i hodowcy koni, bogacenie słownika czynnego i biernego dziecka.

-„Koń” – podsumowanie projektu, czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności, utrwalanie wiedzy dotyczącej koni.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

 Temat tygodnia

„CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

01– 09 września 2022r.

-„Witamy w przedszkolu” – zabawy integracyjne, utrwalenie  imion rówieśników, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa, prezentacja wybranych form i zasad obowiązujących w grupie.

-„Pajace! To my!” – zabawy plastyczne, odczuwanie satysfakcji  z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt, rozwijanie sprawności manualnej.

-„Supersmyki na wakacjach” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Na tropie Supersmyków”, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne.

-„Nasze przedszkole” – zabawy z piosenką, reagowanie na ustalone sygnały, nawiązanie relacji rówieśniczych.

-„Przedszkolne zasady” – zabawy matematyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej „Przygoda misia”, kształtowanie schematu własnego ciała, zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 1, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie orientacji przestrzennej.

-„Nasza grupa”– zajęcie plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej, utrwalenie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Temat tygodnia

„JAK BYĆ BEZPIECZNYM?”

12– 16 września 2022r.

-„Zawsze bezpieczni”-słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Sprzątanie zabawek”, rozwijanie mowy, poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

– „Zadowolone światło zielone” – zabawy z piosenką Numer 112. Cele: utrwalenie numeru alarmowego 112 poprzez śpiew i zabawy przy muzyce, nawiązanie relacji rówieśniczych.

-„Apteczka pierwszej pomocy”– zabawy matematyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej, zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę, rozwijanie umiejętności opisywania cech przedmiotów i przeliczania.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 1, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie orientacji przestrzennej.

-„Dzień Kropki. Moje zainteresowania i talenty”- zabawa dydaktyczna, rozwijanie wiary w siebie, podnoszenie wiedzy dzieci na temat własnych możliwości i talentów, dostarczenie pozytywnych wrażeń płynących ze wspólnego działania.

-„Bezpiecznie na ulicy” – zajęcia plastyczne, rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym, rozwijanie umiejętności manualnych.

Temat tygodnia

„JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?”

19– 23 września 2022r.

-„Poznajemy swoje mocne strony” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Talent”, kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.

-„Dzień Przedszkolaka” – zabawa dydaktyczna, integrowanie zespołu grupowego, wyzwalanie dziecięcej radości podczas zabaw z rówieśnikami.

-„Poznaję świat” – zajęcie matematyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej „Jabłko Zuzi”, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

-„Zegar emocji” – zajęcia plastyczne, organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu uczuć, rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia

„CO SIĘ ZMIENIA JESIENIA?”

26– 30 września 2022r.

-„Witamy jesień” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Jesienna zagadka”, rozwijanie mowy, poznawanie oznak jesieni.

-„Pani Jesień” – zabawy z piosenką, rozwijanie koordynacji słuchowo -ruchowej, doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.

-„Lecą listki” – zajęcia matematyczne inspirowane utworem „Jesień” Bolesława Kołodziejskiego,  poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca, rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na rodzaj.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

-„Nasi chłopcy” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

Temat tygodnia

„JAK JESIENIĄ DBAC O ZDROWIE?”

03 – 07 października 2022r.

-„Witaminy ukryte w owocach” – rozmowa na temat konieczności jedzenia owoców i warzyw na podstawie opowiadania Agaty Widzowskiej „Warzywa i owoce”.

-„W przychodni lekarskiej” – zabawa matematyczna inspirowana wierszem Iwony Fabiszewskiej „Przygoda Basi”. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-„O zdrowie trzeba dbać” – zabawy muzyczno-ruchowe; kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie dykcji i artykulacji.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3 z wykorzystaniem krążków gimnastycznych; rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

-„Latawiec na wietrze” – zajęcie plastyczne z wykorzystaniem kolorowego papieru i ozdobnych dziurkaczy; rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Temat tygodnia

„KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?”

10 – 14 października 2022r.

-„Jakie to ciekawe! – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ja też zostanę nauczycielką”; rozwijanie mowy, zapoznanie z zawodem nauczyciela.

-„Co się zmieniło? – zajęcia matematyczne; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci, rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem.

– „Moja pani” – zabawa z piosenką; doskonalenie techniki ruchu, doskonalenie dykcji i artykulacji.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3 z wykorzystaniem krążków gimnastycznych; rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

-„Dzień Edukacji Narodowej” – udział dzieci w przedszkolnej uroczystości, recytacja wiersza; kształtowanie więzi emocjonalnej miedzy dziećmi a pracownikami przedszkola, kształtowanie postawy szacunku wobec osób pracujących w przedszkolu.

Temat tygodnia

„CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?”

17 – 21 października 2022r.

-„Jesienna przygoda” – pogadanka na temat jesiennej pogody na podstawie opowiadania Agaty Widzowskiej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych.

-„Jesienna gimnastyka” – zabawy matematyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Wiatr i liście; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu.

-„Wietrzyk psotnik” – zabawy z piosenką. rozwijanie swobody ruchów, doskonalenie dykcji i artykulacji.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4; rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.

-„Jesienne liście” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem rosnących farb; rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Pobudzamy nasze zmysły”).

Temat tygodnia

„JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZETA?”

24 – 28 października 2022r.

-„Jesienne przyjęcie u misia” – rozmowa na temat przygotowań niektórych zwierząt do zimy na podstawie wysłuchanego opowiadania Agaty Widzowskiej „Przyjęcie niedźwiadka”; rozwijanie mowy, rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych.

„Jesienne zagadki” – zabawy matematyczne inspirowane fragmentem utworu Krystyny Gowik; poznawanie zwyczajów wybranych zwierząt jesienią, rozwijanie umiejętności matematycznych.

-„Zima tuż-tuż!” -zabawy z piosenką; rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych, doskonalenie percepcji słuchowej.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4 z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych; rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.

„Mały jeżyk” – praca plastyczna w wykorzystaniem materiału przyrodniczego o kolorowego papieru; poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią, rozwijanie umiejętności manualnych.

Skip to content