Grupy

Swiat Pogody .pl

Wiewiórki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec

Temat tygodnia:

„Czego dzieci potrzebują do szczęścia?”

03 – 07 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wezmą udział w zabawach orientacyjno-porządkowych

− będą brać udział w zabawie rozwijającej logiczne myślenie

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej Sposób na dobry dzień

− dowiedzą się, co lubią koleżanki i koledzy

− wysłuchają i nauczą się piosenki Dzieci z całego świata

− wezmą udział w zabawach integracyjnych

− będą rozwijać orientację przestrzenną

− będą doskonalać umiejętność przeliczania

− nauczą się tolerancji

− będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata

− dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo

− wykonają eksperyment

− zaznaczą w kalendarzu datę, kiedy obchodzi się Dzień Dziecka

− wykonają pracę plastyczną Prezent dla przyjaciela

Temat tygodnia:

„Lato, lato, lato czeka”

10 – 14 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Lato czy zima oraz opowiadania Wiktorii Ko[1]walskiej i Macieja Ciechomskiego Burzliwe popołudnie

− wymyślą hasło na powitanie lata

− wykonają postać Pani Lato

− poznają znaczenie związku frazeologicznego Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego

− będą układać zdania

− będą degustować owoce letnie

− wysłuchają i nauczą się piosenki Bilet od Pani Lato

− będą rozwijać umiejętność dodawania i odejmowania

− będą rozwijać logiczne myślenie

− będą doskonalić umiejętność klasyfikowania

− wykonają kolaż Wymarzone podwórko

− powiedzą, co to jest moda

− wykonają prace plastyczne Sposób na ochłodę – pawie wachlarze, Moda letnia

− będą uczyć się współpracy w grupie

− dowiedzą się, że współczucie może przywracać dobre relacje z innymi ludźmi

− dowiedzą się, jak należy chronić się przed słońcem

Temat tygodnia:

„Wkrótce wakacje

17 – 21 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Słońce oraz wierszy i rymowanki Martyny

Marzec

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Wakacyjne porady

− wykonają pracę plastyczną Nadszedł czas pożegnania

− dowiedzą się, jakimi środkami transportu można udać się na wakacje

− powiedzą, co może się przydać na wakacjach w górach, nad morzem, nad jeziorem i w lesie

− powiedzą coś miłego o koleżance i koledze z grupy

− dowiedzą się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego odpoczynku

− określą, co kojarzy im się z latem

− odsłuchają nagrania odgłosów wydawanych przez różne środki lokomocji

− będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

− wykonają zadania matematyczne

− określą, gdzie poruszają się wskazane pojazdy

− zapoznają się z różnymi nakryciami głowy

− utworzą historyjkę na temat wakacji

− wezmą udział w zabawach badawczych

− określą stosunki przestrzenne

− spakują plecak zgodnie z przeznaczeniem

Temat tygodnia:

„Zwiedzamy świat”

24 – 28 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej Czas na wędrówkę

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Zwiedzamy świat

− wykonają pracę plastyczną Wymarzona podróż

− dowiedzą się, z jakimi państwami sąsiaduje Polska

− poznają flagi państw sąsiadujących z Polską

− dowiedzą się, co oznacza słowo podróżować

− określą, jakie miejsca są warte zobaczenia w Europie i na świecie

− zapoznają się z globusem

− poznają bliżej wybrane kraje i ich zwyczaje

− obejrzą książki przyrodnicze

− będą uczestniczyły w doświadczeniach

− będą liczyć w dostępnym dla siebie zakresie

− dowiedzą się, jakie są tańce narodowe

− określą, jak witają się ludzie w innych państwach

− poznają kilka słów w obcych językach

− poznają potrawy krajów Europy i świata

− dowiedzą się, co to jest biuro podróży

− dowiedzą się, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać na wakacjach

− wspólnie ułożą mapę myśli

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień

Temat tygodnia

„Mamy różne charaktery”

02 – 05 kwietnia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

– określą swój nastrój

− wezmą udział w zabawach orientacyjno-porządkowych

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej Uczucia

− rozwiążą zagadki pantomimiczne

− wykonają plakat przedstawiający piramidę dobrych uczynków

− wysłuchają i nauczą się piosenki Ja jestem inny i inny jesteś ty

− poznają podstawowe wartości, którymi należy się kierować

− stworzą drzewo wartości

− nauczą się na pamięć wiersza Jadwigi Koczanowskiej Przyjaciel

− poznają pojęcia: dłuższy, krótszy

− poszerzą wiedzę o emocjach

− odróżnią zachowania pozytywne i negatywne

− wypowiedzą się na temat przyjaźni

− wezmą udział w zabawach logopedycznych

− wykonają pracę plastyczną Przyjacielskie stworki

Temat tygodnia

„Wiosna wsi”

08 – 12 kwietnia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wysłuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Kaczęta, prosięta… konięta?

oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Kolekcja kart

− będą rozpoznawać głosy zwierząt wiejskich

− będą nazywać pomieszczenia znajdujące się w gospodarstwach wiejskich

− poznają literę f, F

− wysłuchają i nauczą się piosenki Na wiejskim podwórku

− będą szacować wagę przedmiotów – określać, co jest cięższe, a co lżejsze

− dowiedzą się, jak nazywają się dzieci wiejskich zwierząt

− przygotują płotki do makiety wiejskiego podwórka

− dowiedzą się, na czym polega praca rolnika

− wskażą produkty pochodzące z upraw rolniczych

− wykonają prace plastyczne Traktor i Makieta wiejskiego podwórka

− przygotują plakat wspólnie z N.

− rozwiążą zagadki

− ułożą historyjkę obrazkową (dowiedzą się, jak mleko trafia do sklepu)

− poznają emocję, jaką jest zazdrość

− będą układać zdania z określonymi słowami

Temat tygodnia

„Książka – mój przyjaciel”

15 – 26 kwietnia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

– określą swój nastrój

– wezmą udział w zabawach orientacyjno – porządkowych

– będą wzbogacać słownictwo

– dowiedzą się z czego składa się książka

– będą rozwijać umiejętność przeliczania w poznanym zakresie

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Książka przyjaciółka”

– będą rozwiązywać zagadki ruchowe

– dowiedzą się, jak powstaje książka

– będą rozwijać spostrzegawczość

– wykonają pracę plastyczną „Książka i zakładka – dobra para”

– dowiedzą się, czym różnią się książki

– wezmą udział w tworzeniu regulaminu szanowania książek

– wybiorą się do biblioteki i księgarni

– wezmą udział w „Poranku poetyckim”

– wezmą udział w konkursie wiedzy o książkach

Temat tygodnia

„Polska – moja ojczyzna”

 29 kwietnia – 02 maja2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− poznają legendę o powstaniu Warszawy

− wysłuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby A u nas…

− poznają literę h, H w toku zabaw

− wysłuchają piosenki Jest taki kraj i ją zaśpiewają

− będą rozwijać słownictwo

− poznają narzędzia do pomiaru płynów

− wykonają doświadczenia związane z mierzeniem objętości płynów

− będą rozwijać wyobraźnię

− dowiedzą się, kiedy jest Święto Flagi

− wysłuchają hymnu Polski

− wykonają pracę plastyczną Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty

Temat tygodnia

„Baśnie, bajki, bajeczki”

29 stycznia – 02 lutego 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wezmą udział w zabawach orientacyjno-porządkowych

− wysłuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Stare baśnie

− będą wzbogacać słownictwo

− będą rozwiązywać zagadki słuchowe

− wysłuchają i nauczą się piosenki Bajkowe marzenia

− będą oglądać książeczki i baśnie

− dowiedzą się jak wygląda litera g, G

− poznają liczbę 8

− będą rozwijać umiejętność przeliczania w poznanym zakresie

− będą rozwiązywać zagadki ruchowe

− będą rozwijać spostrzegawczość

− dowiedzą się, kto zajmuje się tworzeniem książki

− wykonają własną książeczkę

− będą rozwiązywać rebusy fonetyczne

− wezmą udział w konkursie wiedzy o książkach i baśniach

− wykonają pracę plastyczną Zaczarowana książka

Temat tygodnia

„Wspaniałe zabawy na śniegu”

05 – 09 lutego 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wezmą udział w zabawach orientacyjno-porządkowych

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Igloo

− będą brały udział w zimowych eksperymentach

− będą tworzyły zamarznięte bańki mydlane

− wysłuchają i nauczą się piosenki Zimowe zabawy

− będą improwizować przy muzyce

− będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

− dowiedzą się, jaki jest prawidłowy ubiór do zabawy na śniegu

− obejrzą reprodukcje malarskie obrazów związanych z zimą

− dowiedzą się, jakie są sporty zimowe

− poznają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu

− będą brać udział w zabawach językowych

− odkryją literę w, W w toku zabaw

− rozwiną strefę emocjonalną

− będą uczestniczyć w zabawach z kodowaniem

− wykonają pracę plastyczną Sportowa pani Zima

− będą rozwiązywać zagadki

− wzbogacą słownictwo

Temat tygodnia

„Wesołe ferie”

12 – 23 lutego 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają wiersza H. Ożogowskiej „Ślizgawka”

 − wykonają pracę plastyczną „Zimowa kraina”

– ułożą grę matematyczną „Zimowe zabawy na śniegu”

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Bałwankowa rodzina”

− będą improwizować przy muzyce

− będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

– wysłuchają wiersza H. Ożogowskiej „Biała zima”

− poznają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu

− będą brać udział w zabawach językowych− rozwiną strefę emocjonalną

− będą uczestniczyć w zabawach z kodowaniem

− wykonają pracę plastyczną „Bałwankowa rodzina”

− będą rozwiązywać zagadki

− wzbogacą słownictwo

− wykonają eksperymenty

− będą rozwiązywać zagadki ruchowe

− będą rozwijać spostrzegawczość

Temat tygodnia

„Kosmiczne tajemnice”

26 lutego – 01 marca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Kosmiczna wyprawa

− wysłuchają zagadki i rymowanki Martyny Marzec

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Kosmiczne marzenia

− wykonają pracę plastyczną Przystanek Droga Mleczna

− dowiedzą się, jak wygląda litera p, P

− poznają liczbę 9

− w grupach stworzą konstelacje gwiazd

− poznają nazwy planet Układu Słonecznego

− wymienią skojarzenia do słowa kosmos

− utrwalą układanie rytmów

− będą ćwiczyć wyobraźnię

− zbudują z klocków stacje kosmiczne

− utrwalą wiedzę na temat pojazdów kosmicznych

− dowiedzą się, kto odbył lot w kosmos

− poznają ciekawostki związane z kosmosem

− wykonają eksperymenty

− utrwalą umiejętności kodowania

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

Temat tygodnia

„ZABAWKI”

02 – 05 stycznia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

– wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Kapsuła czasu

− rozwiążą zagadki

− określą swój nastrój

− wysłuchają piosenki Moje zabawki

− wykonają pracę plastyczną Zabawki w przyszłości

− będą opowiadać o swoich zabawkach

− będą rysować swoją ulubioną zabawkę oraz zabawkę, którą chciałyby mieć

− dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o własne i cudze rzeczy

− utrwalą orientację w przestrzeni

− dowiedzą się, jak powstaje pluszowy miś

− poznają znane misie

− utrwalą przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie

− dowiedzą się, jakimi zabawkami bawiono się kiedyś

− będą rymować

− wcielą się w rolę aktora

− będą rozwijać myślenie logiczne podczas zabaw z kodowania

− będą brać udział w zabawach integrujących grupę

− powiedzą, czym jest przyszłość

Temat tygodnia

„TAK MIJA NAM CZAS”

08 – 12 stycznia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Zegarek Eee tam oraz wiersza Agnieszki Galicy Tydzień ma siedem dni

− poznają nazwy pór roku

− dowiedzą się, ile dni ma tydzień

− poznają literę s, S

− wysłuchają i nauczą się piosenki Nie chcę być dorosły

− poznają różne rodzaje kalendarzy

− rozwiążą zagadki

− poznają zawód zegarmistrza

− dowiedzą się, jakie narzędzia służą do pomiaru czasu

− ułożą własny plan dnia

− dowiedzą się, czym jest wehikuł czasu

− będą improwizowały przy nagraniu muzyki klasycznej

− wykonają pracę plastyczną Kapsuła czasu

Temat tygodnia

„KIM SĄ RODZICE MOICH RODZICÓW?”

15 – 19 stycznia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Broda

− wysłuchają wiersza Martyny Marzec Czas z dziadkami

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Niezwykli dziadkowie

− wykonają prace plastyczne Prezent dla babci, Prezent dla dziadka

− poznają literę b, B

− będą wykonywać zadania integrujące grupę

− dowiedzą się, kiedy obchodzony jest Dzień Babci, a kiedy Dzień Dziadka

− określą, dlaczego należy pomagać osobom starszym

− utrwalą przeliczanie w zakresie 7

− użyją pojęć: mniej, więcej, tyle samo w zadaniach matematycznych

− powiedzą, jak można spędzać czas z babcią i dziadkiem

− usprawnią syntezę wzrokową

− rozwiną motorykę małą

− będą dzielić wyrazy na sylaby

− rozwiną umiejętność wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi

− dowiedzą się, czym jest piasek kinetyczny

Temat tygodnia

„ZWIERZĘTA ZIMĄ”

22 – 26 stycznia 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wysłuchają opowiadania Stanisława Karaszewskiego Dokarmianie ptaków oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Pracownia malarska wiewiórki Zoi

− będą tworzyć zdrobnienia od nazw ptaków

− dowiedzą się, jak się troszczyć o ptaki zimą

− poznają literę n, N

− wysłuchają i nauczą się piosenki Rozmowy ptaków

− rozwiążą zagadki

− dowiedzą się, że działanie matematyczne, w którym przybywa elementów, nazywa się

dodawaniem

− wykonają odznakę dla leśniczego

− wzbogacą wiedzę na temat pracy leśniczego

− poznają tropy wybranych zwierząt

− wzbogacą wiedzę o drzewach liściastych i iglastych

− dowiedzą się, w jaki sposób można wyrażać smutek

− wykonają pracę plastyczną Las zimą

Temat tygodnia

„ZIMA JEST CORAZ BLIŹEJ”

04 – 08 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– określą swój nastrój

-wysłuchają wiersza Anny Banas „Zima biała” oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego „Nietrafiony prezent Zoi”

– podadzą przeciwieństwa do wybranych wyrazów

– wymieniają oznaki zimy

– poznają literę „y, Y”

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Zima”

– rozwiną umiejętność zadawania pytań

– poznają liczbę „0”

– rozwiną umiejętność tworzenia opisów

– wykonają pracę plastyczną „Bałwanki w nausznikach”

– wykonają eksperymenty ze śniegiem

– dowiedzą się, w jaki sposób czerpać radość

– wykonają pracę plastyczną „Biała zima”

– rozwiną umiejętność tworzenia kodu.

Temat tygodnia

„MAGIA ŚWIĄT”

11 – 29 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– określą swój nastrój

-wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Święta w Wenezueli” oraz fragmentu wiersza Barbary Ostrowskiej „Gwiazdka”

– dowiedzą się, jak przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia

– poznają litery „r, R”

– wysłuchają piosenki „Wesołych świąt” i ją zaśpiewają, wysłuchają kolęd

– poznają tradycje związane ze świętami Bożego narodzenia

– dowiedzą się, w jaki sposób ludzie przesyłają sobie życzenia

– zaprojektują bilecik z życzeniami dla rodziców

– odkryją zapis cyfrowy liczby 7

– poznają potrawy wigilijne

– wykonają prezent świąteczny dla rodziców

– ułożą własne życzenia świąteczne

– będą uczestniczyć w wigilii przedszkolnej

– zapoznają się z tradycjami bożonarodzeniowymi

– wykonają pracę plastyczną „Choinka”

– będą rozwijać orientację przestrzenną

– wezmą udział w zabawie z kodowaniem

– będą rozwijać umiejętność stosowania liczebników porządkowych

– będą porównywać liczebność zbiorów

– dowiedzą się, dlaczego warto się dzielić

– zapoznają się z różnymi formami pomocy potrzebującym

– będą brać udział w grze matematycznej

– wykonają pracę plastyczną „Fajerwerki”.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

Temat tygodnia

„A DESZCZ PADA I PADA…”

30 października – 03 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– będą rozwijać aparat mowy i słuch fonematyczny

– utrwalą nazwy miesięcy

– określą  swój nastrój

– zapoznają się z etymologią nazwy listopad

– wysłuchają wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Listopad” praz opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Niezwykła podróż kropel wody”

– będą interpretować wiersz za pomocą muzyki

– poznają literę i, I, w toku zabaw

– wysłuchają piosenki „Kłótnia  kaloszy” i ją zaśpiewają

– będą malować krople deszczu na kartkach

– rozwiążą rebusy

– wezmą udział w zabawie ruchowej połączonej z czytaniem

– odkrywają zapis cyfrowy liczby 5

– będą brać udział w zabawach rozwijających kreatywność

– będą ozdabiać parasole według instrukcji

– wezmą udział w inscenizacji piosenki

– będą rozwijać słownictwo

– rozwiążą zagadki słowne

– wezmą udział w zabawie logorytmicznej

– będą kontynuować rytm

– dowidzą się, czym jest zjawisko krążenia wody w przyrodzie

– wykonają pracę plastyczną „Deszczowe kompozycje”

– będą brać udział w grze matematycznej.

Temat tygodnia

„CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE”

06 – 10 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wysłuchają legendy o smoku wawelskim w opracowaniu Marzeny Czarnowskiej – Mazurek oraz opowiadania Wiktorii Kowalewskiej i Macieja Ciechomowskiego „Trudny dzień wiewiórki Zoi”

– dowiedzą się kim był Szewczyk Dratewka

–  określą  swój nastrój

– poznają literę t, T, w toku zabaw

– wysłuchają piosenki „To jest Polska” i ją zaśpiewają

– będą rozwijać słownictwo

– zbudują pociąg z literami

– odkrywają zapis cyfrowy liczby 6

– zapoznają się z potrawami regionalnymi

– będą rozwijać wyobraźnię

-nauczą się podstawowego kroku poloneza i go zatańczą

– będą szacować długość serpentyn

– zapoznają się z wyglądem strojów ludowych

– będą mówić o znanych Polkach i Polakach

– dowiedzą się, kto wynalazł pierwszy na świecie okręt podwodny

– wezmą udział w eksperymencie

– narysują swój wynalazek

– będą kodować na kratownicy

– wykonają pracę plastyczną „Narodowe Święto Niepodległości”

Temat tygodnia

„ZDROWIE NASZYM SKARBEM”

13 – 17 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wysłuchają wiersza Anny Banaś „Ruch to zdrowie”

– określają swój nastrój

– wysłuchają i nauczą się piosenki „W poszukiwaniu witamin”

– wykonają pracę plastyczną „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”

– dowiedzą się jak wygląda litera d, D

– poznają prostokąt

– poznają znaczenie ruchu w życiu człowieka

– będą klasyfikować przedmioty

– nauczą się rymowanki Marty Marzec

– poznają nazwy lekarzy różnych specjalności

– będą przeliczać w zakresie 6

– wezmą udział w zabawach badawczych

– utrwalą wiedzę na temat praw i obowiązków dziecka

– rozwiążą zagadki Martyny Marzec i Klaudii Cebuli

– będą brały udział w zabawach integrujących grupę.

Temat tygodnia

„CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU?”

20 – 24 listopada 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Elektryczny sen”

– określą swój nastrój

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Domowe sprzęty elektryczne”

– wykonają pracę plastyczną „Urządzenia przyszłości”

– poznają literę k, K

– utrwalą wiadomości na temat zbiorów

– rozwiążą zagadki o urządzeniach elektrycznych

– wypowiedzą się na temat domowych obowiązków

– poznają urządzenia używane dawniej

– poszerzą słownictwo dotyczące urządzeń elektrycznych

– poznają wskazówki na temat korzystania z urządzeń elektrycznych

– poznają różne źródła energii

– poznają działanie blendera i wiatraka

– rozwiną wiedzę na temat nowoczesnych technologii

– będą brać udział w zabawach muzyczno – ruchowych

Temat tygodnia

„ODWIEDZINY MIKOŁAJA”

27 listopada – 01 grudnia 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

– określą swój nastrój

– wykonają czapkę Mikołaja

– zapoznają się z powiedzeniem „Kłamstwo ma krótkie nogi”

– wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Prawda czy kłamstwo”

– będą rozwijać słownictwo

– narysują prezent dla Mikołaja

– poznają literę l, L w toku zabaw

– wysłuchają piosenki „Mikołajkowa piosenka” i ją zaśpiewają

– będą rozwijać orientację przestrzenną

– wezmą udział w zabawie z kodowaniem

– będą rozwijać umiejętność stosowania liczebników porządkowych

– będą porównywać liczebność zbiorów

– wezmą udział w zabawie, w której wcielą się w pomocników Mikołaja pracujących w fabryce prezentów

– dowiedzą się, dlaczego warto się dzielić

– wezmą udział w zabawie dramowej

– dowiedzą się, kim jest wolontariusz

– zapoznają się z różnymi formami pomocy potrzebującym

– będą odwzorowywać rytmy

– zapoznają się z tradycjami mikołajkowymi w wybranych krajach

-będą rozwijać myślenie logiczne w oparciu o sylogizmy

– wykonają pracę plastyczną „Prezent dla innych”

– będą brać udział w grze matematycznej.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik:

Temat tygodnia

„Jesień w parku, w lesie”

02 – 06 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− poznają oznaki jesieni

− wysłuchają opowiadania Stanisława Karaszewskiego Liściobranie

− poznają literę o, O

− określą swój nastrój

− będą bawiły się listkami

− ułożą jesienne rytmy z materiału przyrodniczego

− poznają cyfrę: 1 i 2

− będą uczestniczyły w wycieczce do parku

− wysłuchają i nauczą się piosenki Idzie jesień poprzez świat

− wielozmysłowo poznają wybrane dary jesieni

− dowiedzą się, które grzyby są jadalne, a które trujące

− poznają wygląd liści: klonu, kasztanowca, dębu i leszczyny

− wykonają jesienne kompozycje z materiału przyrodniczego

− będą uczestniczyły w zabawach badawczych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

− wykonają pracę plastyczną Jesienna garderoba

Temat tygodnia

„Zwierzęta jesienią”

09 – 13 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Stanisława Karaszewskiego Przygotowanie zwierząt do zimy

oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Kłótnia w piaskownicy

− rozwiną umiejętność zadawania pytań

− poznają literę a, A

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Jesienna zagadka

− wzbogacą wiadomości o przygotowaniach zwierząt do zimy

− poznają cyfrę 3

− nauczą się wierszyka na pamięć

− wykonają pracę plastyczną Tekturowy jeż

− rozwiną umiejętność konstruowania zdań

− wykonają pracę plastyczną Jesienne zwierzęta

− rozwiną umiejętność tworzenia kodów.

Temat tygodnia

„Moja rodzina i mój dom”

16 – 20 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Sobota – imieniny kota

− wysłuchają wiersza Martyny Marzec Członkowie mojej rodziny

− wysłuchają i nauczą się piosenki Moja rodzina

− wykonają pracę plastyczną Portret mojej rodziny

− określą swój nastrój

− dowiedzą się, jak wygląda litera m, M

− poznają trójkąt

− nauczą się wybranej zwrotki wiersza na pamięć

− stworzą piosenkę o członkach rodziny

− będą wymieniać członków rodziny

− będą wymieniać rodzaje domów i nazwy pomieszczeń, które się w nich znajdują

− wykonają projekt własnego mieszkania lub domu

− zrobią sałatkę owocową z produktów sezonowych

− utrwalą umiejętności kodowania

− utrwalą wiedzę na temat swoich praw i obowiązków.

Temat tygodnia

„DOMOWI ULUBIEŃCY”

23 – 27 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej List do zwierząt z Afryki

− wzbogacą słownictwo podczas zabaw językowych

− poznają literę e, E

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Moje zwierzątka

− wzbogacą swoją wiedzę na temat wyglądu, zwyczajów i życia zwierząt domowych

− odkryją zapis cyfrowy liczby 4

− poznają sposoby prawidłowej opieki nad zwierzętami

− dowiedzą się, w jaki sposób bronić się przed atakiem psa

− będą uczestniczyły w eksperymentach z mlekiem

− dowiedzą się, czym jest schronisko dla zwierząt i jak dbać o zwierzęta

− wykonają pracę plastyczną Mój pupil

− rozwiążą zagadki słuchowe o zwierzętach.

„W przedszkolu jak w domu”
Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
idą z rodzicami do przedszkola dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku.
Każdy ma miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą panią pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem wam coś jeszcze, nie mówcie nikomu,
że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

Wiewiórki to grupa 3,4 i 5-letnie.

3-letnie – 7 dzieci, 4 letnie – 6 dzieci, 5-letnie – 12 dzieci

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec

Temat tygodnia:

„Czego dzieci potrzebują do szczęścia?”

03 – 07 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wezmą udział w zabawach orientacyjno-porządkowych

− będą brać udział w zabawie rozwijającej logiczne myślenie

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej Sposób na dobry dzień

− dowiedzą się, co lubią koleżanki i koledzy

− wysłuchają i nauczą się piosenki Dzieci z całego świata

− wezmą udział w zabawach integracyjnych

− będą rozwijać orientację przestrzenną

− będą doskonalać umiejętność przeliczania

− nauczą się tolerancji

− będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata

− dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo

− wykonają eksperyment

− zaznaczą w kalendarzu datę, kiedy obchodzi się Dzień Dziecka

− wykonają pracę plastyczną Prezent dla przyjaciela

Temat tygodnia:

„Lato, lato, lato czeka”

10 – 14 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− określą swój nastrój

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Lato czy zima oraz opowiadania Wiktorii Ko[1]walskiej i Macieja Ciechomskiego Burzliwe popołudnie

− wymyślą hasło na powitanie lata

− wykonają postać Pani Lato

− poznają znaczenie związku frazeologicznego Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego

− będą układać zdania

− będą degustować owoce letnie

− wysłuchają i nauczą się piosenki Bilet od Pani Lato

− będą rozwijać umiejętność dodawania i odejmowania

− będą rozwijać logiczne myślenie

− będą doskonalić umiejętność klasyfikowania

− wykonają kolaż Wymarzone podwórko

− powiedzą, co to jest moda

− wykonają prace plastyczne Sposób na ochłodę – pawie wachlarze, Moda letnia

− będą uczyć się współpracy w grupie

− dowiedzą się, że współczucie może przywracać dobre relacje z innymi ludźmi

− dowiedzą się, jak należy chronić się przed słońcem

Temat tygodnia:

„Wkrótce wakacje

17 – 21 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Słońce oraz wierszy i rymowanki Martyny

Marzec

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Wakacyjne porady

− wykonają pracę plastyczną Nadszedł czas pożegnania

− dowiedzą się, jakimi środkami transportu można udać się na wakacje

− powiedzą, co może się przydać na wakacjach w górach, nad morzem, nad jeziorem i w lesie

− powiedzą coś miłego o koleżance i koledze z grupy

− dowiedzą się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego odpoczynku

− określą, co kojarzy im się z latem

− odsłuchają nagrania odgłosów wydawanych przez różne środki lokomocji

− będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

− wykonają zadania matematyczne

− określą, gdzie poruszają się wskazane pojazdy

− zapoznają się z różnymi nakryciami głowy

− utworzą historyjkę na temat wakacji

− wezmą udział w zabawach badawczych

− określą stosunki przestrzenne

− spakują plecak zgodnie z przeznaczeniem

Temat tygodnia:

„Zwiedzamy świat”

24 – 28 czerwca 2024r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej Czas na wędrówkę

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Zwiedzamy świat

− wykonają pracę plastyczną Wymarzona podróż

− dowiedzą się, z jakimi państwami sąsiaduje Polska

− poznają flagi państw sąsiadujących z Polską

− dowiedzą się, co oznacza słowo podróżować

− określą, jakie miejsca są warte zobaczenia w Europie i na świecie

− zapoznają się z globusem

− poznają bliżej wybrane kraje i ich zwyczaje

− obejrzą książki przyrodnicze

− będą uczestniczyły w doświadczeniach

− będą liczyć w dostępnym dla siebie zakresie

− dowiedzą się, jakie są tańce narodowe

− określą, jak witają się ludzie w innych państwach

− poznają kilka słów w obcych językach

− poznają potrawy krajów Europy i świata

− dowiedzą się, co to jest biuro podróży

− dowiedzą się, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać na wakacjach

− wspólnie ułożą mapę myśli

Temat tygodnia

„Jesień w parku, w lesie”

02 – 06 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− poznają oznaki jesieni

− wysłuchają opowiadania Stanisława Karaszewskiego Liściobranie

− poznają literę o, O

− określą swój nastrój

− będą bawiły się listkami

− ułożą jesienne rytmy z materiału przyrodniczego

− poznają cyfrę: 1 i 2

− będą uczestniczyły w wycieczce do parku

− wysłuchają i nauczą się piosenki Idzie jesień poprzez świat

− wielozmysłowo poznają wybrane dary jesieni

− dowiedzą się, które grzyby są jadalne, a które trujące

− poznają wygląd liści: klonu, kasztanowca, dębu i leszczyny

− wykonają jesienne kompozycje z materiału przyrodniczego

− będą uczestniczyły w zabawach badawczych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

− wykonają pracę plastyczną Jesienna garderoba

Temat tygodnia

„Zwierzęta jesienią”

09 – 13 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Stanisława Karaszewskiego Przygotowanie zwierząt do zimy

oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego Kłótnia w piaskownicy

− rozwiną umiejętność zadawania pytań

− poznają literę a, A

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Jesienna zagadka

− wzbogacą wiadomości o przygotowaniach zwierząt do zimy

− poznają cyfrę 3

− nauczą się wierszyka na pamięć

− wykonają pracę plastyczną Tekturowy jeż

− rozwiną umiejętność konstruowania zdań

− wykonają pracę plastyczną Jesienne zwierzęta

− rozwiną umiejętność tworzenia kodów.

Temat tygodnia

„Moja rodzina i mój dom”

16 – 20 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Sobota – imieniny kota

− wysłuchają wiersza Martyny Marzec Członkowie mojej rodziny

− wysłuchają i nauczą się piosenki Moja rodzina

− wykonają pracę plastyczną Portret mojej rodziny

− określą swój nastrój

− dowiedzą się, jak wygląda litera m, M

− poznają trójkąt

− nauczą się wybranej zwrotki wiersza na pamięć

− stworzą piosenkę o członkach rodziny

− będą wymieniać członków rodziny

− będą wymieniać rodzaje domów i nazwy pomieszczeń, które się w nich znajdują

− wykonają projekt własnego mieszkania lub domu

− zrobią sałatkę owocową z produktów sezonowych

− utrwalą umiejętności kodowania

− utrwalą wiedzę na temat swoich praw i obowiązków.

Temat tygodnia

„DOMOWI ULUBIEŃCY”

23 – 27 października 2023r.

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają wiersza Agaty Widzowskiej List do zwierząt z Afryki

− wzbogacą słownictwo podczas zabaw językowych

− poznają literę e, E

− określą swój nastrój

− wysłuchają i nauczą się piosenki Moje zwierzątka

− wzbogacą swoją wiedzę na temat wyglądu, zwyczajów i życia zwierząt domowych

− odkryją zapis cyfrowy liczby 4

− poznają sposoby prawidłowej opieki nad zwierzętami

− dowiedzą się, w jaki sposób bronić się przed atakiem psa

− będą uczestniczyły w eksperymentach z mlekiem

− dowiedzą się, czym jest schronisko dla zwierząt i jak dbać o zwierzęta

− wykonają pracę plastyczną Mój pupil

− rozwiążą zagadki słuchowe o zwierzętach.

Skip to content