Grupy

Swiat Pogody .pl

Wiewiórki

Witamy na stronie wiewiórek

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze Czerwiec

30.05- 03.06

Temat tygodnia: Dzień Dziecka

W tym tygodniu:

 • „Nasze prawa, nasze obowiązki” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie świadomości społecznej na podstawie wiersza Jarosława Poloczka „Mam prawo do…”
 • „Piłki Supełka”-zabawa dydaktyczna; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
 • „Ile widzisz dzieci?”- gimnastyka oka- poszerzanie pola widzenia
 • „Dzieci na świecie”- zabawa muzyczno- ruchowa; osłuchanie z piosenką, śpiewanie piosenki z gestodźwiękami.
 • „Mój przyjaciel” – zabawa dydaktyczna, rozmowa z dziećmi na temat wiersza „Zostań moim przyjacielem” Elizy Rozdoby; rozwijanie myślenia dzieci.

06.06-10.06

Temat tygodnia: Wakacje tuż, tuż…

W tym tygodniu:

 • „Górskie krajobrazy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem wiersza Bożeny Formy „Co to jest krajobraz?”; rozmowa na temat tekstu rozwijanie koncentracji uwagi, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; tworzenie pojęcia krajobraz; wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego.
 • „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa matematyczna; przeliczanie elementów na ilustracji i zapisywanie liczebności za pomocą liczb; odszukiwanie wyróżnionych elementów.
 • „Pocztówki” – zabawa plastyczna
 • „H jak hamak”– zabawa dydaktyczna; wprowadzenie liter H, h analiza i synteza słuchowa wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • „Czereśnie i dzieci” – zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki; śpiew piosenki przy akompaniamencie
 • „Plażowe liczenie” – zabawa matematyczna; tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów, klasyfikowanie według określonych cech; porządkowanie elementów według ich rosnącej lub malejącej liczby.

13.06- 17.06

Temat tygodnia: Kolory lata

W tym tygodniu:

 • „Królestwo barw” – zabawa dydaktyczna, słuchanie bajki B. Drzycimskiej, rozmowa na temat bajki
 • „Podstawowe kolory i ich pochodne” – tworzenie i nazywanie kolorów pochodnych, poszerzenie słownictwa.
 • „Zielone”– zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza.
 • „Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami
 • „Już dużo wiem” –zabawa muzyczno-ruchowa; osłuchanie z piosenką; rozwijanie percepcji słuchowej dzieci
 • „Tęcza”– zabawa dydakyczna, praca z wierszem Iwony Salach; rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.
 • „Układanie tęczy” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie pamięci wzrokowej.

20.06- 30.06

Temat tygodnia: Do widzenia, przedszkole

W tym tygodniu:

 • „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu.
 • „Letnia łąka” – zabawy matematyczne.
 • „Na wakacje ruszać czas” – słuchanie wiersza B. Szelągowskiej; rozmowa na temat treści wiersza
 • „Co włożę do plecaka” – zabawa dydaktyczna; przeliczanie; zapamiętywanie przedmiotów i określanie zmian;
 • Rozwiązywanie działań matematycznych, kolorowanie według kodu.
 • „Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło!” – słuchanie opowiadania O. Masiuk, rozmowa na temat opowiadania.
 • „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe; odgadywanie nazw piosenek na podstawie melodii.
 • „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna; układanie wyrazów i zdań z rozsypanki literowej i sylabowej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze MAJ

02.05-06.05

Temat tygodnia: Na łące

W tym tygodniu:

 • „Łąkowe tajemnice” – działanie dzieci; rozwijanie umiejętności planowania działań i współpracy
 • „Łąka” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji – rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.
 • „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
 • .„Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł; ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej; przygotowanie do czytania.
 • „Gdzie się podziały nasze kropeczki?” – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny Modelskiej; wprowadzenie liczby 0
 • „Łąka” – zabawy muzyczno-ruchowe i grafomotoryczne przy piosence

09.05-13.05

Temat tygodnia: Jak powstaje książka?

W tym tygodniu:

 • „Strażnik książek” – rozmowa na temat treści opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg wskazanych cech;
 • Inauguracja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa prezentacja wiersza „Sum” Jana Brzechwy
 • „Noc w bibliotece” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej dzieci
 • „Liczymy do 9” – zabawa matematyczna, wprowadzanie liczby 9. Prezentacja cyfry 9
 • „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.
 • „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – rozwijanie sprawności manualnej.

16.05- 20.05

Temat tygodnia: Moje zwierzątko

W tym tygodniu:

 • W sklepie zoologicznym – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna – wprowadzenie liczby 10; rozwijanie myślenia logicznego
 • „Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • . „Z jak zebra” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery z, Z; przygotowanie do czytania.
 • „Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji– rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zachowania i unikania niebezpieczeństw
 • . „Kotki piją mleczko” – zabawa na czworakach.

23.05- 27.05

Temat tygodnia: Mama i tata

W tym tygodniu:

 • „Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • „Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowo-naśladowcza; ćwiczenia koncentracji uwagi. „Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna; przygotowanie do pisania.
 • Tańczy mama, tańczy tata – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki, zabawa rytmiczna, zabawa taneczna. „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów wykonywanych przez rodziców
 • „Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna – tworzenie pojęcia na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych.
 • .„Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna – działanie wg instrukcji słowo-obrazkowej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze KWIECIEŃ

04.04-08.04

Temat tygodnia: Praca rolnika

W tym tygodniu:

 • „Dzień Marchewki” – zabawa dydaktyczna, poznanie wartości odżywczych marchewki, kształcenie przekonania o konieczności spożywania warzyw.
 • „Na podwórku” – słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller, rozmowa na temat wiersza.
 • „Jak wyglądała praca na wsi dawniej, a jak wygląda dziś?” – zabawa dydaktyczna, poznanie pracy rolnika, jego obowiązków
 • „Historia kromki chleba”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodów, które przyczyniają się do produkcji chleba: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca.
 • „W kurniku” –zabawa muzyczno-ruchowa;osłuchanie z piosenką;rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.

11.04-15.04

Temat tgodnia: Święta Wielkanocne

W tym tygodniu:

 • „Szukanie zająca” – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk, rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci
 • „Wielkanocny stół” – zabawa dydaktyczna, poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych; nazywanie elementów stołu wielkanocnego.
 • „Wielkanocne zajączki” – wykonamy pracę plastyczno-konstrukcyjną
 • – „W koszyczku do święcenia” – zabawa dydaktyczna, kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświecenia, kształtowanie umiejętności wypowiadania się̨ na określony temat; rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku.
 • „Bajkowe pisanki” – zabawy muzyczno- ruchowe; osłuchanie z piosenką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • „ Liczymy pisanki – zabawa matematyczna; przeliczanie w zakresie 10, klasyfikowanie według danej cechy

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze MARZEC

28.02- 04.03

Temat tygodnia: Kiedy patrzę w niebo

W tym tygodniu:

 • Poznamy tajemnice kosmosu – nazwy obiektów, które znajdują się w kosmosie, nazwy i położenie planet, układ wybranych gwiazd.
 • Zastanowimy się, dlaczego istnieje dzień i noc, a także jak różni się długość cienia rzucanego przez patyk o różnych porach dnia.
 • Poznamy liczbę 7. – będziemy przeliczać elementy, dokładać i zabierać elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba. Nauczymy się pisać cyfrę 7.
 • Poznamy literę r, R, jak robot lub Renata. Będziemy ćwiczyć wysłuchiwanie głoski r na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Będziemy próbowali czytać wyrazy złożone z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R.

07.03- 11.03

Temat tygodnia: Oznaki wiosny

W tym tygodniu

 • będziemy obserwować przyrodę – odszukiwać oznaki nadchodzącej wiosny. Nasze obserwacje zapisywać będziemy w kalendarzu pogody.
 • będziemy rozmawiać o wiosennych zmianach przyrody – powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach.
 • utrwalalimy znajomość nazw dni tygodnia.
 • przypomnimy sobie, jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.
 • wyjaśnimy sobie znaczenie powiedzenia „w marcu jak w garncu”.
 • poznamy literę g, G, jak garnek lub Gutek.

14.03-18.03

Temat tygodnia: Wszystko rośnie

W tym tygodniu

 • porozmawiamy na temat tego, co rośnie wiosną.
 • poznamy wiele wiosennych kwiatów.
 • dowiemy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek.
 • omówimy wygląd kwiaciarni oraz zajęcia pracujących tam osób.
 • zastanowimy się, co jest potrzebne do życia roślinom.
 • samodzielnie pozsadzimymy nasionka warzyw.
 • poznamy literę c, C jak cebula lub Celina.

21.03-25.03

Temat tygodnia: Pracowita wiosna

W tym tygodniu

 • porozmawiamy na temat wiosennych porządków.
 • poznamy przedmioty, dzięki którym możemy posprzątać w domu, a także te, które pomogą w pracach porządkowych w ogrodzie.
 • dowiemy się, jak wyglądają popularne wiosenne ptaki: bocian, jaskółka, kukułka, skowronek.

28.03- 01.04

Temat tygodnia: Na wsi

W tym tygodniu

 • rozmawiamy na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim, nauczymy się nazywać te zwierzęta i ich młode oraz nazywać pomieszczenia, w których mieszkają, odkryjemy ich zwyczaje i ulubione pokarmy.
 • dowiemy się, które zwierzęta wykluwają się z jajek.
 • poznamy budowę jajka.
 • porozmawiamy na temat nabiału oraz jego przetworów – serów, jogurtów, kefirów.
 • poznamy liczbę 8 nauczymy się pisać cyfrę 8.
 • poznamy literę j, J, jak jajo lub Janek.

Drodzy Rodzice

Z przyjemnością informujemy, że w drugim półroczu w naszej grupie rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Muzyka, taniec, zabawa..”- różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci.

Celem innowacji jest: wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej,wskazanie wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu. Zajęcia wzbogacane będą o zabawy i ćwiczenia prowadzone następującymi metodami:

 • aktywne słuchanie muzyki,
 • tańce,
 • śpiew
 • gra na instrumentach.

Mamy nadzieję, że realizacja tej innowacji nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, ale dostarczy dzieciom wiele nowych przeżyć i zwykłej dziecięcej radości.

W miesiącu marzec kontynuować będziemy aktywne słuchanie muzyki (wg Batti Strauss)

Pierwsze działanie to TRISCH TRASCH POLKA J. Strauss – zabawa rytmiczno-ruchowa z rekwizytem

Drugie działanie w tym miesiącu to nauka tańca Belgijka

Skip to content