Grupy

Swiat Pogody .pl

Krasnale

„W przedszkolu jak w domu”

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

idą z rodzicami do przedszkola dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku.

Każdy ma miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jeszcze, nie mówcie nikomu,

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

Obrazy: Dzieci | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Temat tygodnia

„JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI?”

31października – 04 listopada 2022r.

– „Moja rodzina i domowe obowiązki” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Współpraca”. poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.

– „Każdy ma obowiązki” – zabawy z piosenką, doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką, integracja z grupą.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5 z wykorzystaniem obręczy, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

-„Dzień postaci z bajek” – uroczyste rozpoczęcie Spotkania z książką, rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami, tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność koncentracji, skupienia uwagi, stwarzanie okazji do swobodnej i twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej), kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej.

Flaga Polski

Temat tygodnia

„CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE?”

07– 10 listopada 2022r.

-„Legenda o powstaniu Polski” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Lekcja historii”, poznanie symboli narodowych, rozwijanie mowy. „Lot orła”– zabawa ruchowa poprzedzona rozmową na temat godła Polski.

-„Kolorowe flagi” – zajęcia matematyczne, zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze, rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni.

-„Polska to nasz kraj”-zabawy z piosenką, rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem, doskonalenie percepcji słuchowej.

-11 listopada – Święto niepodległości – uroczystość przedszkolna, kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.

Witaj w Polsce – Interaktywny przewodnik po Polsce i jej kulturze. Zabytki,  regionalne motywy, potrawy i instrumenty zaprezentowane zostały w formie  gry. O specyfice różnych części Polski opowiadają wybitni eksperci.

Temat tygodnia

„JAKI JEST MÓJ KRAJ?”

14– 18 listopada 2022r.

– „Poznajemy Smoka Wawelskiego” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Teatrzyk cieni”, budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich, rozwijanie mowy.

– „Polskie przysmaki” – zajęcia matematyczne, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość, zapoznanie z elementami miejscowego folkloru.

– „Tańce polskie” – zabawy z piosenką, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształcenie poczucia rytmu.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6 z wykorzystaniem lasek gimnastycznych, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał.

– „Podróż ze smokiem” – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela.

Skip to content