Grupy

Swiat Pogody .pl

Krasnale

„W przedszkolu jak w domu”

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

idą z rodzicami do przedszkola dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku.

Każdy ma miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jeszcze, nie mówcie nikomu,

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

W roku szkolnym 2023/2024
pracować będziemy w oparciu
 o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa Mac
 „Wokół Przedszkola”
autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskie
Joanny Lendzion
Wiesławy Żaby – Żabińskiej

Panie pracujące w grupie:

Sonia Ptaszkiewicz

Paulina Zawadzka

Urszula Michlicka

oraz pomoc nauczyciela Agnieszka Jarmuż, Iwona Dranikowska

Zamierzenia
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
na październik 2023 r.
dla dzieci z grupy „Krasnale”

Tematyka:
2 – 6.10 JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
9 – 13.10 KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
16 – 20.10 CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
23 – 27.10 JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZETA?

Cele główne:

Poziom wiadomości i umiejętności dziecka:
• Rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa.
• Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe.
• Przestrzega podstawowych zasad higieny.
• Właściwie zachowuje się przy stole.
• Uczestniczy w zabawach ruchowych.
• Ustawia się w pary.
• Rozwija sprawność rąk (lepienie, rysowanie, malowanie).
• Składa obrazek z części.
• Rozpoznaje zwierzęta mieszające w lesie/parku i określa, czym się żywią.
• Potrafi skupić uwagę na krótkim tekście.
• Wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
• Liczy w zakresie 3, stosując liczebniki porządkowe.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach.
• Stosuje formy grzecznościowe.
• Współpracuje z innymi dziećmi.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Poznaje zawody wykonywane przez osoby dorosłe.
• Wykonuje pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela.
• Ilustruje ruchem piosenki.
• Odgrywa role w zabawach tematycznych.
• Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.
• Stosuje słowa: duży, mały.
• Eksperymentuje z wodą; ogląda kroplę wody przez lupę; sprawdza, co tonie w wodzie.
• Obserwuje zmiany w najbliższym otoczeniu, związane ze zmianą pory roku.

Skip to content