Grupy

Swiat Pogody .pl

Sponsorzy

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizacji życiowych planów następującym instytucjom i osobom:

Bankowi Spółdzielczemu w Słupcy,

Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie,

Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy,

Hurtowni „Bartek” (Pan Maryliusz Gasik i Pani Jolanta Jańczak),

Gminnej Spółdzielni „SCh” w Strzałkowie,

Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „Maja” Krzysztof Banasik,

Pani Jolancie Chojnackiej,

Panu Jackowi Hercykowi,

Pani Teresie Łodziewskiej,

Państwu Renacie i Hieronimowi Piech,

Pani Iwonie Suszka.

Z wyrazami szacunku 
Urszula Michlicka
Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Miś” 
w Słupcy

Zostań sponsorem

Prowadząc naszą placówkę pragniemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu w przedszkolu, staramy się doposażać naszą bazę w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji naszych celów statutowych. Naszym zamysłem jest również wzbogacenie placu przedszkolnego o nowe urządzenia. Wymaga to dużego nakładu finansowego. 

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

• Finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, uroczystości przedszkolnych,

• Świadczenie usług (remontowych, przewozowych),

• Doposażenie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, artykuły biurowe, sprzęt audiowizualny, urządzenia do ogródka przedszkolnego,

• Udział w prelekcjach, pogadankach, występach.

Nasze konto: BS w Słupcy . 86 8542 0001 0009 5279 0018 7283

Nasze przedszkole oferuje zamieszczenie informacji o sponsorze oraz reklamę poprzez : 

• zamieszczenie na stronie internetowej,

• na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola,

• prezentowanie koszulek ze znakiem sponsora.

„Rodzice – Przedszkole – razem możemy więcej”

Ta myśl przyświeca codziennej pracy przedszkola, która opiera się na szeroko pojętej współpracy z rodzicami. Rodzice dzieci z poszczególnych grup mają swoich reprezentantów w Zarządzie Rady Rodziców. 

Skip to content