Grupy

Swiat Pogody .pl

Ramowy rozkład dnia

I. Część dnia od godz. 6.30 do godz. 9.00
• Schodzenie się dzieci
• Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dzieciz deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych
• Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
• Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne
• Zabiegi higieniczne
• Śniadanie
II. Część dnia od godz. 9.00 do godz. 12.00
• Realizacja zadań w różnych obszarach edukacyjnych dostosowanych do możliwości dziecka
• Zabawy zorganizowane i swobodne na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze….
• Zabiegi higieniczne.
• Obiad.
III. Część dnia od 12.00 do godz. 17.00
• W grupach młodszych odpoczynek na leżakach ze słuchaniem ulubionych bajek lub muzyki relaksacyjnej
• W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
• Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
• Realizacja pomysłów dzieci
• Propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci
• Zabiegi higieniczne
• Podwieczorek
• Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
• Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb
• Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content