Grupy

Swiat Pogody .pl

Opłaty

Numery  kont  związanych z opłatami za przedszkole:

opłata za wyżywienie: 

65 85 42 00 01 24 34 52 04 16 69 80

opłata za świadczenie realizowane ponad podstawę programową:

06 85 42 00 01 00 24 34 52 00 03 71 03

wpłata na Radę Rodziców:  86 8542 0001 0009 5279 0018 7283

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

za 3 posiłki dziennie 10,00zł

za 2 posiłki dziennie 8,00zł

.

.

.

.

.

.

Skip to content