Grupy

Swiat Pogody .pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Razem z Misiem powstało 12 października 2009r. z inicjatywy rodziców i pracowników Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy. Osobami, które reprezentują Stowarzyszenie są:

Urszula Michlicka -przewodnicząca,

Barbara Konke – wiceprzewodnicząca,

Iwona Suszka – skarbnik.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra dzieci. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

  • prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych,
  • udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzicom,
  • udział w zajęciach sportowych i wydarzeniach społeczno-kulturalnych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nimi form spędzania wolnego czasu,
  • nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych,
  • gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych,
  • współpracę z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci.

Z myślą o najmłodszych Stowarzyszenie podejmuje wiele przedsięwzięć, które mają służyć wyrównywaniu szans rozwojowych, promocji zdrowia, kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych. W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projekt zatytułowany „Nasze działanie to serduszek radowanie”. Zadanie realizowane było w ramach otrzymanej dotacji z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA ”Bank Dziecięcych Uśmiechów”. W 2012 r. nasza organizacja otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z przeznaczeniem na realizację zadania promującego zdrowie. Ponadto prowadzimy szereg działań wspomagających Przedszkole Nr 2 „Miś’ w Słupcy. Dzięki Stowarzyszeniu „Razem z Misiem” plac zabaw zyskał nowe urządzenia -stał się kolorowy i bezpieczny. Przedszkole wzbogaciło się o nowe instrumenty muzyczne, przybory gimnastyczne. Wzbogaciła się też o monitoring oraz wirtualną gazetkę dla rodziców. Oferta zajęć skierowanych do dzieci i rodziców stała się bogatsza o zajęcia gimnastyczne, wyjazdy na basen, wyjazdy do stadniny koni. W ramach współpracy z przedszkolem , dzieci skorzystały ze specjalistycznych badań: okulistycznych, stomatologicznych, badań słuchu. Cieszymy się, że Stowarzyszenie „Razem z Misiem” może wspierać wszelkie działania nastawione na dzieci i dla dzieci. Członkowie Stowarzyszenia posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi i organizacji różnego rodzaju festynów i imprez.

Skip to content