Biedronki
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I    Idzie jesień przez świat

- zapoznanie z nową porą roku - jesienią, rozmowa w oparciu o ilustracje na temat piękna przyrody;

- kolorowanie rysunku pt "Jesień jest piękna"

- ćwiczenia gimnastyczne 

- poznanie litery M, m  czytanie globalne wyrazu mama;

- :Moja mama jest..."wypowiedzi dzieci na temat zawodów swoich mam;

- doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów; czytanie globalne wyrazów : mama, mapa, mak, malina..;

- przestrzeganie  zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do do przyjętych norm i zasad;

- nauka piosenki "Malowała jesień";  zabawa ruchowa z  chustą animacyjną;

- utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, dziękuje, przepraszam;

- zabawy z kodowaniem - zadania  z Ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować edycja VIII;

- "Jesień i liście" - malowanie farbami.

 

TYDZIEŃ II  "Jesienna przyroda"

- "Kto mieszka w lesie" - poznanie życia wybranych gatunków zwierząt;

- poznanie litery L,l   ćwiczenia analizy dzwiękowej wyrazów;

- ocena zachowania bohaterów, dostrzeganie piękna w w zachowaniach i relacjach na podstawie tekstu M. Kowalwskiej

- doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń: na, pod, obok, za, po lewej stronie, p prawej stronie ..;

- układanie rytmów "Kasztan jeden,dwa, trzy... zabawa dydaktyczna;

- " Zbieramy żołędzie, kasztany " - spacer do pobliskiego parku.

- "poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy;

- praca plastyczno - techniczna "Jesienny lis" - łączenie różnych materiałów , dbanie o ład i porządek w czasie wykonywanej pracy;

- utrwalanie piosenki "Malowała jesień".

TEMATYKA TYGODNIA III "Koszyk Pani Jesieni"

- poznanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka,

- "T jak tata"-poznanie litery T t, czytanie globalne wyrazu tata,rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej;

- "Warzywno owocowe stworki - tworzenie kompozycji z warzyw i owoców;

- występ dzieci na scenie w kinie- zaprezentowanie tańca "Twist" z okazji Jubileuszu naszego Przedszkola;

- " Na owocowej półce - pomagamy tacie"  - zabawa dydaktyczna , kształtowanie umiejętności liczenia , porównywanie liczebności zbiorów;

-"Połowa dal ciebie, połowa dla mnie" - zabawa badawcza, poznawanie budowy owocu;

- nauka piosenki pt. "W deszczu" poznanie słów i melodii I zwrotki;

- ćwiczenia gimnastyczny - zestaw nr 4;

- "Grzyby jadalne, grzyby trujące" - zabawa dydaktyczna na podstawie zagadek E. Stadmuller , poznawanie budowy grzyby i zasad bezpieczeństwa;

- "Jesienny teatrzyk" - wykonanie kukiełek z darów jesieni, łączenie różnych materiałów.

 

TEMATYKA TYGODNIA IV: "Skarby Pani jesieni"

- "Spiżarnia leśniczego" - zabawa dydaktyczna, wyróżnianie głoski i na podstawie wyrazu igła;

- ćwiczenia grafomotoryczne ; pisanie po śladzie litery I , i ;

- "Jesienne leśnodinozaury";  lepienie z plasteliny dinozaurów  z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych;

- prowadzenie obserwacji przyrodniczym w ogrodzie przedszkolnym "Szukamy igieł";

- "Robimy przetwory"- słuchanie i rozmowa na temat tekstu A. Onichimowej , przygotowania ludzi do zimy;

- zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4;

- "Dary dla ludzi, dary dla zwierząt" - zabawa dydaktyczna, ćwiczenia w klasyfikowaniu. "Pracowity jak..." - rozmowa o pracowitości.

- "Marynujemy grzybki" - zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania;

- "Co można zrobić z owoców i warzyw?" - rozmowa na podstawie tekstu J. Papuzińksiej "Powidła"

-  Zabawy muzyczno-ruchowe przy melodii "Czardasz" V. Montiego;

- "Jesienny obrazek" - zabawa sensoryczna, układanie materiału przyrodniczego;

- Praca plastyczna techniką kolażu "Skarby jesieni";

- Układanie zagadek o tematyce jesiennej, kształtowanie logicznego myślenia.