Biedronki
bird
sun

Styczeń

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 stycznia 2021r.

 • „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza Ożogowskiej.
 • „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.
 • „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.
 • „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.
 • „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.
 • „Zimowa kraina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, słoika wypełnionego wodą i brokatem.
 • „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”, nauka wiersza na pamięć.
 • „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.
 • „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.
 • „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach; dostrzeganie zmian charakteru muzyki oraz wyrażanie jej ruchem.
 • „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.
 • „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner.
 • „Zimowa serwetka” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem nożyczek i białej kartki, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

 

Grudzień

1.12 – 5.12  Temat tygodnia: Ulubione zajęcia

7.12 – 11.12  Temat tygodnia: Nadchodzi zima

14.12 – 18.12  Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania

21.12 – 24.12 Temat tygodnia: Wesołych świąt

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Listopad

2.11 – 6.11. 2020 Temat tygodnia: Mój dom – Polska

9.11 – 13.11.2020 Temat tygodnia: Moje hobby

16.11 – 20.11.2020 Temat tygodnia: Ulubione zajęcia

23.11 – 27.11.2020 Temat tygodnia: Mój kochany Miś

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Październik

Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat   28.09 – 2.10. 2020

Temat tygodnia: Jesienna przyroda  5.10 -9.10.2020

Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni  12.10 – 16.10.2020

Temat tygodnia: Skarby jesieni 19.10 – 23.10. 2020

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania  i dekodowania informacji.

Jestem bezpieczny (głoska o jak osa)

Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny (głoska o jak osa) realizowany od 14 do 18 września 2020 r.

 1. „Bystry pięciolatek wie, jak bezpiecznie zachowywać się” – praca z obrazkami. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach, dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia i życia. „Stop! Go!” – zabawa inhibicyjno- -incytacyjna. „O jak osa” – praca z KP1.12. Ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu: osa, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej.
 2. .„Bezpieczna ulica to moja okolica” – malowanie farbami plakatowymi.

  3.„Dzwoniący potwór” – słuchanie i rozmowa na podstawie tekstu Ewy Stadtmüller. Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych emocji, poznawanie sposobów na radzenie sobie w trudnej sytuacji. „Jesteśmy bezpieczni” – praca z KP1.10–11. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji bezpiecznych i zagrażających bezpieczeństwu.

  4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2. Ćwiczenia mięśni ściągających łopatki, zabawy z elementem czworakowania i pełzania.

  5.„Trójkąty, koła, małe, duże to matematyczne podróże” – zabawa dydaktyczna. Poszerzanie wiedzy o Polsce, tworzenie rytmów z figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i rozpoznawania znaków drogowych oraz rozumienie ich znaczenia.

   

  6. Wyjście na plac przedszkolny. Obserwowanie przyrody. Dostrzeganie różnic w wyglądzie liści, praca z lupą. 

  7..„Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa” – nauka piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez stosowanie gestów i dźwięków oraz gry na bębenku. Sprawne ustawianie się w kole. Ćwiczenie percepcji, rozwijanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: ulica, znak, zebra, stop, sklep, apteka.

  8.„Przedszkolaki robią drogowe znaki” – wykonanie makiety ulicy. Praca w zespołach, doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole, rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z narzędzi.