Krasnale
bird
sun

Wesołe zabawy Krasnali

Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Realizowane tematy:

  • „Lubimy rysować i malować”

od 01 do 05 marca 2021r.

  • „Lubimy śpiewać i grać”

0d 08 do 12 marca 2021r.

  • „Wiosenne porządki”

Od 15 do 19 marca 2021r.

  • „Wiosna, wiosna”

Od 22 do 26 marca 2021r.

 

Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech

- reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela

grupuje przedmioty według podanego kryterium

- słucha krótkich wierszy

- dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

- rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

- stara się wypowiadać pełnymi zdaniami,

- słucha wypowiedzi innych.

wykonuje prace plastyczną według podanego wzoru i poleceń nauczyciela,

- sprawnie posługuje się pędzlem podczas malowania

- wypowiada się na temat swoich wytworów

- jest otwarte na nowe doświadczenia

rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

- wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki

- słucha krótkich opowiadań

- wypowiada się na temat opowiadań

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Styczeń

04-17.01.2021 Temat tygodnia: WESOŁE FERIE

18-22.01.2021 Temat tygodnia: DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

25-29.2021 Temat tygodnia: W KRAINIE BAJEK

 

- Odpowiada na pytania nauczyciela

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- Porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

- Naśladuje ruchy nauczyciela

- Reaguje ruchem na hasło

- Przestrzega ustalonych zasad w zabawach ruchowych

-  Zgłasza chęć wypowiadania się na określony temat, podnosząc rękę.

-  Słucha z uwagą czytanego tekstu.

-  Przelicza za pomocą liczebników głównych; porównuje liczbę elementów w zbiorze, łącząc elementy w pary.

- Wywiązuje się z przyjętych na siebie ról osób dorosłych w zabawie tematycznej.

-  Śpiewa piosenki,  

- Uczestniczy w przedstawieniu teatrzyku sylwetowego organizowanym przez N.

- Uczy się odpowiednio reagować na przygody bohaterów

- Ozdabia według własnego pomysłu pracę plastyczną (szablon) techniką stemplowania

- Wypowiada się na temat treści poznanych bajek

- Próbuje opowiadać przygody bohaterów bajki, zachowując logiczny ciąg zdarzeń

- Wykonuje proste kroki taneczne zgodnie z tempem muzyki

Krasnale

"Krasnale" układają, wycinają, zajadają i dobry humor mają:)

Brak opisu.Brak opisu.

Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

 

Mały Polak”

Realizowany od 09 do 13 listopada 2020r.

 

  • „Moja ojczyzna” -zapoznanie z nazwą i symbolami narodowymi na podstawie filmu edukacyjnego „Polak Mały”
  • Ćwiczenia ruchowe - joga dla dzieci
  • Mazurek Dąbrowskiego” – Hymn Polski- nauka refrenu hymnu narodowego
  • Flaga Polski-ćwiczenia małej motoryki; wypełnianie dolnej części kartki czerwonymi kwadratami.
  • Jestem Polką i Polakiem- zabawy matematyczne; próby szacowania ; więcej, mniej,
  • „Kodeks małego patrioty”- opracowanie wspólnie kodeksu, rozmowa na temat patriotyzmu