Krasnale
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Styczeń

04-17.01.2021 Temat tygodnia: WESOŁE FERIE

18-22.01.2021 Temat tygodnia: DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

25-29.2021 Temat tygodnia: W KRAINIE BAJEK

 

- Odpowiada na pytania nauczyciela

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- Porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

- Naśladuje ruchy nauczyciela

- Reaguje ruchem na hasło

- Przestrzega ustalonych zasad w zabawach ruchowych

-  Zgłasza chęć wypowiadania się na określony temat, podnosząc rękę.

-  Słucha z uwagą czytanego tekstu.

-  Przelicza za pomocą liczebników głównych; porównuje liczbę elementów w zbiorze, łącząc elementy w pary.

- Wywiązuje się z przyjętych na siebie ról osób dorosłych w zabawie tematycznej.

-  Śpiewa piosenki,  

- Uczestniczy w przedstawieniu teatrzyku sylwetowego organizowanym przez N.

- Uczy się odpowiednio reagować na przygody bohaterów

- Ozdabia według własnego pomysłu pracę plastyczną (szablon) techniką stemplowania

- Wypowiada się na temat treści poznanych bajek

- Próbuje opowiadać przygody bohaterów bajki, zachowując logiczny ciąg zdarzeń

- Wykonuje proste kroki taneczne zgodnie z tempem muzyki

Krasnale

"Krasnale" układają, wycinają, zajadają i dobry humor mają:)

Brak opisu.Brak opisu.

Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

 

Mały Polak”

Realizowany od 09 do 13 listopada 2020r.

 

 • „Moja ojczyzna” -zapoznanie z nazwą i symbolami narodowymi na podstawie filmu edukacyjnego „Polak Mały”
 • Ćwiczenia ruchowe - joga dla dzieci
 • Mazurek Dąbrowskiego” – Hymn Polski- nauka refrenu hymnu narodowego
 • Flaga Polski-ćwiczenia małej motoryki; wypełnianie dolnej części kartki czerwonymi kwadratami.
 • Jestem Polką i Polakiem- zabawy matematyczne; próby szacowania ; więcej, mniej,
 • „Kodeks małego patrioty”- opracowanie wspólnie kodeksu, rozmowa na temat patriotyzmu

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

Mali konstruktorzy

Realizowany od 02 do 06 listopada 2020r.

 • Znajdź różnice”- ćwiczenie spostrzegawczości
 • „konstruktorzy”- rozmowa na temat kontruowania i pracy konstruktora
 • „Kto się schował?”- zabawy z chustą animacyjną
 • „Zabawy paluszkowe”- ćwiczenie małej motoryki
 • Wysoka – niska wieża”- rozmowa na temat obrazków przedstawiających różnego rodzaju wieże. Przeliczanie w zakresie 3
 • „Mali konstruktorzy”- Budowanie wieży z klocków
 • Kwadrat jak...”- zabawa słowna. Wyszukiwanie kształtu kwadratu w przedmiotach codziennego użytku
 • prezentacja figury geometrycznej; trójkąta.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Trójkątny obrazek”

 

Zabawy przy tablicy interaktywnej

 

 

 

październik

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Temat kompleksowy:

"Kapryśna pogoda"

  Realizowany od 26 do 30 października 2020r.

- rozmowa na temat zjawisk atmosferycznych na podstawie zdjęć przedstawiających różne pogody.

- ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX

- wykonanie pracy plastycznej "deszcz"

- zabawa dydaktyczna „Przyczyna i skutek” połączona z przeliczaniem elementów stroju ma jesienną pogodę.

- słuchanie i nauka piosenki „Tańczące kalosze”.

 

TAK NAM MIJA DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Święto Drzewa