Krasnale
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

04 – 08 października 2021r.

 • „Kto zasypia na zimę?” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych na podstawie opowiadania „Basia Orzeszko i sen zimowy” M. Mazana, nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt.
 • „Szyszki dla myszki” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego myszki polnej, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • „Wiewiórka Basia gromadzi zapasy” – zabawa matematyczna, nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/ niższy, wysoko/nisko; wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt.
 • „Bardzo kolczasty jeż” – zabawa dydaktyczna, poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli), rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki, uwrażliwienie na muzykę.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3.
 • „Żegnamy bociany, jaskółki...” – zabawa dydaktyczna, konstruowanie sylwet ptaków, kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu, odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

11 – 15 października 2021r.

 • „Cebulowe sweterki” zabawa dydaktyczna, uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, określanie zasad zdrowego odżywiania, poznanie znaczenia zwrotu „ubierać się na cebulkę”.
 • „Smaczne i zdrowe potrawy dyniowe” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami, kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe.
 • „Jarzębinowa biżuteria” – zabawa matematyczna, utrwalenie nazw figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt), dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym.
 • „Kasztanowa wyliczanka” zabawa muzyczni- ruchowa, muzykowanie z użyciem darów jesieni, kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki „Dwa kasztanki”, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 4.
 • „Tajemnice i skarby jesiennego lasu”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

„SKARBY JESIENI”

18 – 22 października 2021r.

 • „Witaminki na grządce”- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw, kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie na podstawie opowiadania M. Mazan „Sylwia sowa i zdrowie”.
 • „Smaczne i zdrowe kiszonki” - zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości o kapuście, tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi.
 • „Żółte kolby kukurydzy” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych, rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia.
 • „Jabłko, gruszka wpadły do fartuszka” – zabawa muzyczna, rozwijanie wrażliwości muzycznej, zabawy przy piosence „Dwa jabłka”.
 • „Jakie specjały poda kucharz mały?” – zabawa plastyczna, wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych, kształtowanie pomysłowości i twórczości.

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

25 – 29 października 2021r.

 • „Spacer po okolicy” – zabawa dydaktyczna, budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem na podstawie wiersza L.J. Kerna „Nasze podwórko”, wyrażanie szacunku do miejsca zamieszkania.
 • „Tego w mieście nie spotkasz” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych, kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi.
 • „Opowiem wam o swoim domu” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności określenia wielkości i nazw różnych domów, kształtowanie pojęcia: numer domu, uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
 • „Małe i duże muzyczne podróże” – zabawa muzyczno – ruchowa, przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina na podstawie opowiadania A. Galicy „Jak Frycek zamieniał deszcz w muzykę”, kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Nasze kokardy narodowe” – zabawa plastyczno-techniczna, nabywanie sprawności manualnych, poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych, rozumienia pojęcia : kokarda narodowa, kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

01 – 03 września 2021r.

 •  „W łazience myjemy ręce” – zabawa dydaktyczna, poznanie wyposażenie łazienki, umiejętności dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie.
 • „Zabawa to ważna sprawa” – zabawa dydaktyczna, tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 1.
 • „Mój znaczek”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

06 – 10 września 2021r.

 • „Wiemy , jak prosić o pomoc” – zabawa dydaktyczna, rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych na podstawie opowiadania M. Mazan „Jurek jeżyk i uprzejmość”.
 • „Ustawiamy się w pary” – zabawa dydaktyczna, rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • „Trzy magiczne słowa”- zabawa matematyczna, rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.
 • „Pani chętnie bawi się z nami” – zabawa dydaktyczna, rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka, kształcenie słuchu muzycznego; nauka piosenki „Idą buty do przedszkola”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 1.
 • „Gotowanie i sprzątanie - o to dbają nasze panie” – zabawa dydaktyczna, poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu, rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, nabywanie szacunku do pracy innych ludzi.

 

Temat tygodnia

„JESTEM BEZPIECZNY”

13 – 17 września 2021r.

 • „Bezpiecznie docieramy do przedszkola” –rozmowa o zachowaniu bezpieczeństwa podczas drogi do przedszkola, definiowanie wspólnie z dziećmi słowa odpowiedzialność, doskonalenie wypowiedzi na bliskie dziecku tematy, pobudzanie ciekawości poznawczej.
 • „Teraz mogę przejść przez drogę” - poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; zachęcanie do wspólnej zabawy.
 • „Kodeks przedszkolnej gromadki” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie, wyjaśnienie pojęcia zasady, rozumienie potrzeby istnienia zasad grupowych, właściwe odczytywanie i zrozumienie piktogramów, kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci, zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych.
 • „Zgodna zabawa w sali” – zabawa dydaktyczna, nauka słów piosenki „Nie chcę cię znać” i próby odtworzenia jej ruchem, współdziałanie w tańcu, poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku.
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 2.
 • „Znamy zasady podwórkowej zabawy” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej „Piaskowe przedmioty” z wykorzystaniem piasku, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Temat tygodnia

„POMOCNA DŁOŃ”

20 – 24 września 2021r.

 • „Odpowiadam za porządek w szafie” – rozmowa o odpowiedzialności na podstawie opowiadania „Misiek Miodek i odpowiedzialność”, rozwijanie wyobraźni, nabywanie kompetencji językowych, kształtowanie rozumienia słowa odpowiedzialność, rozwijanie koncentracji podczas słuchania opowiadania.
 • „Uwaga, to jest niebezpieczne!” – zabawa dydaktyczna, ustalanie kolejności zdarzeń, opowiadanie treści historyjek, wyciąganie wniosków przyczynowo - skutkowych, budowanie wypowiedzi, nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu.
 • „Mama Antka, to policjantka” – zabawa matematyczna, poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów.
 • „Poznajemy zawód lekarza” – zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 2.
 • „Dzielny strażak”- zabawa plastyczna, poznanie zawodu strażaka, wykonanie pracy plastycznej „Wóz strażacki” z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Temat tygodnia

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

27 września – 01 października 2021r.

 • „Październikowe łąki wrzosowe”- zabawa dydaktyczne, poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości, umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka
 • „Humory jesiennej pory” – zabawa dydaktyczna, poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń jęz
 • „Hop, przez kałużę!” – zabawa matematyczna, rozumienie pojęć mały, duży, kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży.
 • „Jesienne dywany z liści” – zabawa muzyczna, zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką, wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 3.
 • „Park w kolorach jesieni” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej  z wykorzystaniem farb, poznanie malarstwa  o tematyce jesiennej, rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby.