Ogłoszenia
bird
sun

Przetwarzanie danych osobowych przez przedszkole

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 2 MIŚ W SŁUPCY

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 2 Miś w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4a, 62-400 Słupca.
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie: 509 776 801.
  3. Administrator danych – Przedszkole Nr 2 Miś w Słupcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;b) realizacji umów zawartych z Przedszkolem Nr 2 Miś w Słupcy;c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest przedszkole.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                         
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Dyrektor

Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy

Zebrania z rodzicami

                   Drodzy Rodzice!

 

Dnia 12 września 2018r. tj. w środę  o godz.17.00 odbędzie się    zebranie ogólne,

   po którym zapraszamy na zebrania grupowe  rodziców z grup: "Krasnali", "Pajacy", "Słoneczek", "Wiewiórek", "Stokrotek".

Zebrania z rodzicami dla grup: " Pszczółek" i "Biedronek" odbędą się ( wyjątkowo) dn. 13.09.2018 tj. czwartek o godz. 17.00

     Ze względu na ważność poruszanych tematów prosimy                                        o przybycie.

 

Dyrekcja

 

 

 

Zebrania informacyjne!

Zebrania organizacyjne!

W dniu 30 sierpnia tj. w czwartek odbędą się spotkania z rodzicami grupy I "KRASNALE" i III "SŁONECZKA".

Spotkanie z rodzicami grupy I „Krasnale”  odbędzie się

o godz. 10.00

Zebranie rodziców grupy III „Słoneczka” odbędzie się

o godz. 11.00

                                                            Serdecznie zapraszamy!

 

Dla " przyszłych" przedszkolaków

Drodzy Rodzice!

 

Przedszkole Nr 2 „Miś” serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja”, który

odbędzie się 25.05.2018r.

W programie Festynu są przewidziane różne atrakcje na placu zabaw w godz.

16.00-19.00

bezpłatne atrakcje: dmuchańce, malowanie twarzy, konkurencje sportowe, zabawy przy

muzyce

płatne: grill, hot-dogi, kawiarenki

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Pracownicy Przedszkola Nr 2 Miś” w Słupcy oraz

Rodzice z naszego przedszkola przygotowali dla dzieci niespodziankę – Teatrzyki :

„Nimfa z rzeki Meszna” oraz „Legenda o Warsie i Sawie”.

W związku z tym 30 .05.2018r tj. w środę o godz. 10.00 w sali MDK odbędzie się

premiera przedstawień.

Serdecznie Zapraszamy!

Zaproszenie do udziału w Rajdzie Rowerowym

DRODZY RODZICE!

 

Przypominamy, że dnia 8.06.2018r.tj w piątek o godz. 17.00

organizujemy

 Rajd Rowerowy

na trasie:

Przedszkole - Jezioro słupeckie - „Polanka w lesie” -

Przedszkole.

Aby wziąć udział w rajdzie

należy wypełnić

OŚWIADCZENIE - DEKLARACJĘ

(do pobrania w grupie).

Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest sprawny rower z fotelikiem

dla dziecka

(w przypadku dzieci młodszych) oraz rower i kask dla

dzieci,

które potrafią same jeździć na rowerze.

 

 

Wpisowe: 5,00 zł od uczestnika

(wpłacamy w grupie w chwili złożenia

oświadczenia-deklaracji).

W przypadku deszczu rajd się nie odbędzie.

 

Zapisy do 30. 05. 2018 włącznie.