Pajace
bird
sun

Nasze prace

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

                                                              

                                           Zamierzenia dydaktyczno  -  wychowawcze na miesiąc LISTOPAD

  

Tematyka tygodnia 02.11 - 06.11.2020r.   "MÓJ DOM"

-"Przyjaciel" - zabawy przy piosence; rozwijanie umiejętności wokalnych.Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 9.

- "Zabawy z figurami geometrycznymi" - rozwijanie intuicji geometrycznej; zabawy z piosenką " Wesołe kształty".

- "Moje mieszkanie" - zabawa dydaktyczna; poznawanie pomieszczeń i sprzętów znajdujących się w domu.

- "W mojej rodzinie" - słuchanie opowiadania ; rozwijanie wypowiedzi słownych.

- "Dom dla mopsa" - praca plastyczna z wykorzystaniem wyciętych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt).

 

Temat tygodnia 9.11-13.11.2020r. "MOJA OJCZYZNA"

- "Biało czerwona flaga" - zapoznanie z symbolami narodowymi na podstawie opowiadania E. Stadmuller " Biało czerwone".

- "Mazurek Dąbrowskiego" - nauka refrenu hymnu narodowego. Ćwiczenia ruchowe-zestaw nr 9.

-"Warszawa - nasza stolica" - poznawanie opowieści o warszawskiej syrence na podstawie wiersza Z. Dmitrccy "Legenda o warszawskiej syrence". "Domino z herbami" - gra matematyczna.

- "Kolory flagi" - wykonanie pracy plastycznej techniką wydzieranki; rozwijanie sprawności manualnej.

 

Temat tygodnia 16.11-20.11.2020r. "MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI"

- " Mam prawa i obowiązki " - kształtowanie świadomości  posiadania praw i obowiązków na podstawie opowiadania

 E. Stadmuller  "Prawa i obowiązki".

- " Lubię pomagać" " - zabawy przy piosence, kształcenie poczucia rytmu. Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 10.

- " Robimy porządki " - rozwijanie umiejętności klasyfikowania .

- " Nasze obowiązki " - wykonanie prac plastycznej.

 

Temat tygodnia: 23.11-27.11.2020r. "MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO"

- "Bezpiecznie na rowerze"  - rozmowa kierowana na podstawie opowiadania A. Widzowskiej "Rower" i ilustracji w książce. Rozumienie humoru sytuacyjnego; wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

- "W zdrowym ciele zdrowy duch"  - zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego; propagowanie zdrowego odżywiania . Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 10.

-  "Przybory toaletowe" -zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 6.

- " Uroczystość  z okazji Światowego dnia Pluszowego Misia" - śpiewanie piosenek o misiach, nauka  fragmentu wiersza "Naprawiamy misia" Czesława Janczarskiego.

- " Dbajmy o zdrowie" - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej, rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie "Kolorowe kubeczki" - wykonanie pracy plastycznej.

- " Wiem, jak dbać o  o swoje zdrowie" utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie na podstawie wiersza M. Witewskiej "W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa".

 

 

                                                                        

 

"Nasze prace"