Pajace
bird
sun

Nasze prace

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

                                                              

                                           Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc MARZEC

 

Tematyka tygodnia  "W MARCU JAK W GARNCU"  15.03-19.03.2021r.

- "W marcu jak w garncu" - wzbogacenie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych na podstawie opowiadania

A. Widzowskiej "Marcowa pogoda".

- "Deszczyk" - zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 21.

- " Kolorowe parasolki"  - zabawy matematyczne, przeliczanie parasoli w zakresie 7, utrwalanie nazw kolorów.

- " Marcowa pogoda "  - poznanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu na podstawie wiersza B. Formy "Marcowe kaprysy".

-"Obserwacja pogody" - spacer wokół przedszkola, obserwowanie pogody oraz przyrody (zmian w niej zachodzących).

- "Deszczowa pogoda" - praca plastyczna; rozwijanie motoryki małej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

"Nasze prace"