Pajace
bird
sun

Nasze prace

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

                                                              

                                           Zamierzenia dydaktyczno  -  wychowawcze na miesiąc Styczeń

 

Tematyka tygodnia  "WESOŁE FERIE ZIMOWE"    04-15 stycznia 2021r.

- "Ślizgawka" - bogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie opowiadania H. Ożgowskiej.

- "Zimowe zabawy na śniegu" - układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.

- " "Wesoła zima" - wykonanie pracy plastycznej.

- " Zimowa piosenka" - nauka refrenu piosenki.

-  "Biała zima" - słuchanie wiersza H. Ożgowskiej "Kto to?".

- "Bałwanki"  - doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami głównymi.

-  "Bałwankowa rodzina" wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków jednorazowych.

 

 

Tematyka tygodnia " BABCIA I DZIADEK"    18 - 22 stycznia 2021r.

- "Słodka niespodzianka" słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

- "Kwiatki dla babci" - zabawa dydaktyczna Mam pięć palców". Doliczanie elementów do 5. Ćwiczenia słuchowe  Ile razy...?

- "Babcia i dziadek" słuchanie piosenki. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 14.

- "Dziadkowie" - kształtowanie postawy szacunku do osób starszych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka"

- "Wykonanie laurek dla Babci i Dziadka.

 

Tematyka tygodnia "W KARNAWALE SAME BALE"  25 - 29 styczeń 2021r.

-  Zapoznanie dzieci z pojęciem "Bal karnawałowy" na podstawie opowiadania.

- "Kolorowe baloniki" doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi. Utrwalanie obrazu graficznego cyfr 1,2,3 .

- "Maski karnawałowe" - wykonanie pracy plastycznej; doskonalenie umiejętności wycinania i prawidłowego trzymania nożyczek.

- Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i opisywania swoich przeżyć związanych z balem.

- Wspólne przygotowania do balu (przystrajanie sali).

- Rozwijanie umiejętności  rytmicznego poruszania się przy muzyce, zabawy balonami, uczestniczenie w konkursach, wspólna zabawa, integracja grupy.

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

"Nasze prace"