Pajace
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

GRUPA II „Pajace”

Temat: W przedszkolu

 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą, utrwalanie imion koleżanek i kolegów
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem
 • poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek oraz nauka ich przestrzegania
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu
 • aktywność plastyczna:

Temat: Nasze przedszkole

 • utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole
 • wyjaśnienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu, określanie miejsc, w których się znajdują, rozpoznawanie własnego znaczka
 • „Dwa klocki to też para”- umiejętność tworzenia par z różnych elementów konstrukcyjnych
 • rozumienie potrzeby używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • budowanie poczucia przynależności grupowej
 • rozpoznawanie kształtu koła i nazywanie go
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu- nabywanie szacunku do pracy innych ludzi
 • wdrażanie do współistnienia w grupie społecznej przez naukę przestrzegania reguł zabawy, współpracę oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • aktywność plastyczna „Moje przedszkole”

Temat: Jestem bezpieczny

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię
 • kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabawy
 • „Moje ciało”- zabawy utrwalające nazwy części ciała
 • kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy
 • posługiwanie się określeniami: góra, dół
 • poszerzanie słownika dzieci o słowa: przejście dla pieszych, zebra, chodnik, jezdnia, światła
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku
 • aktywność plastyczna: „Sygnalizator świetlny”- naklejanie kolorowych kół w odpowiednie miejsca na sygnalizatorze
 • „Dotknij i zgadnij”- zabawa kształtująca zmysł dotyku, rozwijanie wyobraźni

Temat: Pomocna dłoń

 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych elementów naszego ubioru
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
 • poznanie pracy policjanta, numeru alarmowego
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na taki sam wygląd
 • ćwiczenie motoryki małej
 • poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza
 • poznanie zawodu strażaka
 • „Jaki jest płomień”- określanie cech płomienia, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dany temat
 • aktywność plastyczna „Lizak policyjny”- wydzieranka.