Pszczółki
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Temat tygodnia „WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 STYCZNIA 2021r.

• „Ślizgawka” - bogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza H. Ożogowskiej.

• „Zimowe zabawy na śniegu” - układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.

• „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Zimowa piosenka” - usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersz J. Suchorzewskiej.

• „Biała zima” - słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”

• „Bałwanki” - doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

• „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence.

• „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.

• „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” - słuchanie opowiadania E. Wagner.

 

Temat tygodnia „BABCIA I DZIADEK”

18 – 22 STYCZNIA 2021r.

• „Słodka niespodzianka” -słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

• „Kwiatki dla babci”- zabawa dydaktyczna Mam pięć palców. Doliczanie elementów do 5. Ćwiczenia słuchowe Ile razy…?

• „Babcia i dziadek” – słuchanie, rytmizowanie piosenki. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

• „Dziadkowie” - kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka.

 

Temat tygodnia „ZIMA I ZWIERZĘTA”

25 – 29 STYCZNIA 2021r.

• „Ptasia stołówka” - poznawanie sposobów pomagania ptakom na podstawie opowiadania B. Szelągowskiej Ptasia stołówka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. • „Karmnik z figur geometrycznych” - zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych; rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie umiejętności przeliczania.

• „Dokarmiamy ptaki” – zabawy przy piosence. Przypomnienie dzieciom wyglądu tamburynu i sposobu gry na nim. Rytmizowanie refrenu. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• „Zima i ptaki”- wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie motoryki małej.

• „Zimowe przysmaki ptaków”- zachęcanie do dokarmiania zwierząt; poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat tygodnia „JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT”

30 LISTOPADA – 04 GRUDNIA 2020r.

• „Dinozaury – straszne jaszczury” - wzbogacanie wiedzy o dinozaurach na podstawie opowiadania E. Stadmuller „Dinozaury”; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

• „Starożytne olbrzymy” –liczenie w zakresie 3,w aspektach głównym i porządkowym; stopniowanie przymiotnika duży.

• „Kto widział dinozaura?”- zabawy przy piosence. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr11.

• Rozmowa z dziećmi na temat: Dlaczego wyginęły dinozaury? „Dinozaury” - wykonanie pracy plastycznej.

• „Dinozaury z wykopalisk” - utrwalanie wiedzy dotyczącej dinozaurów na podstawie wiersza A. Wojtyły „Dinozaury”. Zabawa matematyczna Gdzie jest dinozaur?- rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

Temat tygodnia „IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM”

07 – 11 grudnia 2020r.

• „Zimna zima”- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Śnieg”.

• „Porządki przedświąteczne”- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności klasyfikowania; rozwijanie słuchu fonematycznego.

• Zabawy przy piosence „Zima”. Poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki; rozwijanie umiejętności wokalnych. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr12.

• „Zimą wkoło jest smutno czy wesoło?”- wzbogacenie wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych emocji. „Wesołe śnieżynki” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Zima wokół nas” - poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy na podstawie wiersza B. Formy „Zima”.

 

Temat tygodnia „MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA”

14 – 18 GRUDNIA 2020r.

• „Urodziny” – rozwijanie koncentracji uwagi na podstawie opowiadania A. Widzowskiej Urodzinowe przyjęcie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

• „Jak upływa czas?” – dostrzeganie cykliczności dnia i nocy.

• „Smutny czy wesoły?”- zabawy przy piosence; rozwijanie pamięci muzycznej. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• „Zabawy balonami”- rozwijanie ekspresji twórczej. 

• „Przyjęcie urodzinowe”- słuchanie wiersza Doroty Gellner „Przyjęcie”. Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich.

 

Temat tygodnia „IDĄ ŚWIĘTA”

21 – 31 grudnia 2020r.

• „W oczekiwaniu na święta” - wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania E. Stadtmüller „Święta”.

• „Policz, ile jest bombek”- rozwijanie umiejętności liczenia. „Kolor do koloru” -rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

• Zabawy przy piosence „Choinka”. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr13.

• „Choinka” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Boże Narodzenie” - poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania M. Strzałkowskiej.

• „Mój prezent” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Świąteczne prezenty”- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Święta w domu”.

• „Zabawa Sylwestrowa”- swobodne wypowiedzi dzieci na temat powitania Nowego Roku.

Dzień Pluszowego Misia

Obchody Święta Niepodległości

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM”

02 – 06 LISTOPADA 2020r.

• „Każdy ma swój dom” - wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Dom”.

• „Zabawy figurami geometrycznymi” - rozwijanie intuicji geometrycznej.

• „Przyjaciel” – zabawy przy piosence;-rozwijanie umiejętności wokalnych.Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 9.

• „Moje mieszkanie” – poznawanie pomieszczeń i sprzętów znajdujących się w domu; rozwijanie wrażliwości wyobraźni muzycznej.

• „W mojej rodzinie” – rozwijanie wypowiedzi słownych.

 

Temat tygodnia

„MOJA OJCZYZNA”

09 – 13 LISTOPADA 2020r.

• Biało czerwona flaga – zapoznanie z symbolami narodowymi na podstawie opowiadania E. Stadmüller„Biało-czerwone”.

• „Warszawa – nasza stolica” - poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence na podstawie wiersza

   Z. Dmitrocy „Legenda o warszawskiej Syrence” .„Domino z herbami” - gra matematyczna.

• „Kolory flagi” – wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej.

• „Mazurek Dąbrowskiego” – nauka refrenu hymnu narodowego. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 9.

 

Temat tygodnia

„MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI”

16 – 20 LISTOPADA 2020r.

• „Mam prawa i obowiązki” - kształtowanie świadomości posiadania praw i obowiązków na podstawie opowiadania E. Stadtmüller „Prawa i obowiązki”.

• „Robimy porządki” - rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

• „Lubię pomagać” – zabawy przy piosence; kształtowanie poczucia rytmu. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 10.

• „Nasze obowiązki” - wykonanie pracy plastycznej.

• Uroczystość z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”.

 

Temat tygodnia

„MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

23 – 27 listopada 2020r.

• „Bezpiecznie na rowerze” - rozmowa kierowana na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Rower” i ilustracji w książce.

   Rozumienie humoru sytuacyjnego; wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

• „Przybory toaletowe”- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów.

• „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego, propagowanie zdrowego żywienia.Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 10.

• „Dbajmy o zdrowie!” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej. Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie.„Kolorowe kubeczki” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Wiem, jak dbać o swoje zdrowie” - utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie na podstawie wiersza M. Witewskiej„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”.