Słoneczka
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Październik

 

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne

Temat kompleksowy: Jesienna przygoda

realizowany od 04 do 08 października 2021r.

 • „Poznajemy pracowitość”, rozmowa kierowana na podstawie opowiadania Marleny Szeląg pt. „O leniwej wiewiórce, która nie lubiła pracować”, poszerzenie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • „Ile orzechów zebrała wiewiórka?” – opowiadanie matematyczne; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów
 • „Odlot bocianów” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza W. Broniewskiego pt. „Odlot bocianów” ; poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi
 • „Wesoły jeż” – praca plastyczna z wykorzystaniem farb, inspirowana wierszem   Szeląg pt. „Kolce jeża”; poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • „Dwa malutkie jeże” – zabawa muzyczna, wprowadzenie piosenki. Rozmowa na jej temat, zabawa rytmiczna przy piosence, ćwiczenia emisyjne; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.

 

Temat kompleksowy: KOSZYK PANI JESIENI

realizowany od 11 do 15 października 2021r.

 • „Poznajemy uprzejmość”, rozmowa kierowana na podstawie opowiadania G.Lipińskiej pt. „Nowi koledzy”, poznanie nowej wartości „uprzejmości”
 • „Owocowe drzewa” – zabawy matematyczne; poznanie nazw wybranych drzew owocowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • „Jesień w sadzie?”- zabawa dydaktyczna, na podstawie opowiadania M.Szeląg pt. „„O tym jak Skrzata Obałka oczarował jesienny sad”; poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie; poszerzanie doświadczeń językowych
 • „Owocowe drzewa”- praca plastyczna z wykorzystaniem szablonów owoców, wzbogacenie doświadczeń plastycznych
 • „Jesienna wyliczanka” – zabawa muzyczno-ruchowa. Nauka piosenki fragmentami ze słuchu; rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

 

Temat kompleksowy: SKARBY JESIENI

 realizowany od 18 do 22  października 2021r.

 • „Uprzejmość” –zabawa dydaktyczna; słuchanie opowiadania „O życzliwym zającu i jego nieuprzejmym bracie” Szeląg, poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości
 • „Od nasionka do pietruszki” – zabawa dydaktyczna, układanie historyjki obrazkowej na podstawie wiersza D. Gellner pt. „Pietruszka”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • „Jesienny warzywniak” - zabawa dydaktyczna, na podstawie wiersza U.Kamińskiej pt. ”Jesienny warzywniak”; poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią
 • „Warzywne grzechotki” – zabawa matematyczno-techniczna; poznanie budowy grzechotki, rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk
 • „Kiszone ogóreczki” – zabawa muzyczno-ruchowa. Nauka piosenki fragmentami ze słuchu; rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Temat tygodnia

„Jestem bezpieczny”

13 – 17 września 2021r.

 • „Poznajemy odwagę”- rozmowa na podstawie wiersza Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości
 • „Teraz mogę przejść przez drogę” – zabawa matematyczna, poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw
 • „Sygnalizator świetlny” – praca plastyczna, wyklejanie sygnalizatora kulkami z bibuły, inspirowana wierszem Kamińskiej, rozmowa na temat jego treści.
 • „Jadąc samochodem” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie piosenki. Rozmowa na jej temat, zabawa rytmiczna przy piosence, ćwiczenia emisyjne; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.

 

 

Temat tygodnia

„Pomocna dłoń”

20 – 24 września 2021r.

 

 • „O nieśmiałym strusiątku, które nie schowało głowy w piasek” M. Szeląg – rozmowa na temat opowiadania; poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest odwaga
 • „Trzy ważne zawody” – zabawy matematyczne; rozwiązywanie zagadek dotyczących pracy strażaka, lekarza i policjanta, oglądanie ilustracji i rozmowa o tych zawodach; poznanie wyglądu i roli numeru alarmowego 112
 • „Czego potrzebuje strażak?”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu strażaka na podstawie wiersza „Pożar” W. Broniewskiego
 • „Lizak policyjny”- praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły, wzbogacenie doświadczeń plastycznych
 • „Dźwięki ulicy” – zabawa słuchowa, podawanie nazw dźwięków wydawanych przez różne pojazdy biorące udział w ruchu drogowym; rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.

 

Temat tygodnia

Idzie jesień przez świat

realizowany od 27 września do 01 października2021r.

 

 • „Poznajemy pracowitość”, rozmowa kierowana na podstawie wiersza Agnieszki Frączek pt „Praca wre”, poznanie wartości pracowitości.
 • „Drzewa, liście i owoce” – zabawa dydaktyczno-przyrodnicza na podstawie wiersza Marleny Szeląg pt. „Listek dla mamy”; poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew; rozwijanie kompetencji matematycznych
 • „Co zrobiła Jesień?”- zabawa dydaktyczna ; zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni
 • „Wesoły muchomorek”- praca plastyczna, wykonanie muchomora za pomocą rolki i papieru; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.; doskonalenie sprawności fizycznej
 • Wprowadzenie piosenki „Toczą się kasztanki trzy”; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej