Stokrotki
bird
sun

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne - PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia

„IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

27 września – 01 październik 2021r.

 • „Wycieczka” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o wrażliwości na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej, poznanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.
 • „Jesienne drzewa”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb i patyczków, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Zbieramy skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw drzew i ich owoców: kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczenia, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczenia.
 • „M jak most” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie liter m, M, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej  i wzrokowej wyrazów, ćwiczenia  w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów.
 • „Nasi chłopcy” - rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.
 • „Jesienny kujawiaczek” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z melodią i słowami piosenki, określenie nastroju utworu, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności pokonywania przeszkód, ćwiczenie mięśni grzbietu, doskonalenie umiejętności poprawnego czworakowania.
 • „Barwy jesiennych dni” – zabawa dydaktyczna, określanie jesiennego nastroju, barw na podstawie wiersza „ Pora wesoła” M. Głogowskiego.
 • „Jesienne stworki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

04 – 8 październik 2021r.

 • „Przygotowania do zimy” –zabawa dydaktyczna, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajem zwierząt na podstawie wiersza B. Formy.
 • „Skarby wiewiórki Basi” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określenia liczebnikiem zbioru elementów.
 • „L jak lupa” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter l, L,kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jesienne zoo” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego „Zoo”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności pokonywania przeszkód, ćwiczenie mięśni grzbietu, doskonalenie umiejętności poprawnego czworakowania.
 • „Zimowe mieszkania owadów” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania jej przez owady, rozumienie niszczenia domów owadów (mrowisko, ul).
 • „Tropiciele” – zabawa logiczna, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • „Mamy doniczki, trochę słomek, będą domki dla biedronek” – praca plastyczno-techniczna w grupach.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

11 – 15 październik 2021r.

 • „Zdrowo jemy”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych na podstawie opowiadania „Jak wygląda zdrowie?” J. M. Chmielewskiej.
 • „Warzywa z ogródka” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem włóczki, szablonu i talerzyka papierowego, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Witaminy z warzyw” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu, ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia.
 • „T jak torba” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter t, T, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna, zagadki dotykowe, rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.
 • „Grzyby leśne skarby” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, dostrzeganie piękna i uroku lasu.
 • „O zielonym jeżu” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie informacji o jeżu na podstawie wiersza H. Bechlerowej, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Nasz jeżyk” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, kształtowanie umiejętności dokładanego wycinania po linii prostej i falistej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat tygodnia

„SKARBY PANI JESIENI”

18 – 22 październik 2021r.

 • „Spiżarnia zaradnej mamy”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy na podstawie wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”; rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Nasze kompoty” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • „Co kisimy?” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie cyfry 2, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Czas na witaminy, kapustę kisimy” – zabawa dydaktyczna i działanie dzieci: „Kiszone ogórki i kapusta” – wielozmysłowe poznanie potraw. Oglądanie, wąchanie, doty­kanie, smakowanie, „Jak dawniej kiszono kapustę?” – rozmowa z gościem, „Kisimy kapustę” – działanie dzieci.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu, ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia.
 • „I jak indyk” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter i, I, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenia pamięci wzrokowej, rozwiązywanie rebusów słuchowych, czytanie tekstu słowno-obrazkowego.
 • „Co mrozimy?” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie), rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Przepis na zdrowie” – utrwalenie piosenki, zabawy rytmiczne, akompaniowanie kolegom do ruchu na instrumentach perkusyjnych z uwzględnieniem rytmu i tempa.
 • „Co suszymy?”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy- suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i przechowywania przez zimę.
 • „Robimy sałatkę owocową” – zabawa tematyczna, rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

 

 

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

25 –29 październik 2021r.

 • „Prezent dla ojczyzny” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu.
 • „Mój dom i moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „D jak droga” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter d, D,– prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 • „Moje przedszkole” – malowanie farbami plakatowymi na dużych kartonach.
 • „Szewc” – nauka tańca kaszubskiego, zabawy rytmiczne.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia wyprostne, zabawy w kole.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci.
 • „Stroje regionalne” – zapoznanie z wyglądem stroju regionalnego.
 • „Paski, kwiatki i krateczki, czyli strój z naszego regionu” – praca plastyczna, wycinanie po śladzie, układanie i przyklejanie puzzli, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne WRZESIEŃ

 

WITAMY PO WAKACJACH!

 

"W przedszkolu jak w domu"

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

idą z rodzicami do przedszkola dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku.

Każdy ma miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jeszcze, nie mówcie nikomu,

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

 

„Stokrotki” – to grupa 6-latków, do której uczęszcza 12 dziewczynek i 12 chłopców.

 

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

01 – 03 września 2021r.

 

 

 • „Lumenki”– wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie; rozmowa z dziećmi o dobrych manierach na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej.
 • „Kodeks przedszkolaka” – tworzenie zbioru zasad obowiązujących w grupie.
 • „Lewa – prawa” –różnicowanie pojęć prawa, lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie.
 • „Planeta dzieci” – zabawy przy piosence, poznanie słów, rytmu i melodii piosenki.
 • „Zabawki w kącikach” – nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu, podawanie nazw kącików.
 • „Gąsienica przyjaźni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb i dziecięcych dłoni, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 

 

 

Temat tygodnia

„NASZE PRZEDSZKOLE”

06 – 10 września 2021r.

 

 • „Kwoka”- uświadomienie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozmowa o dobrych manierach na podstawie wiersza „Kwoka” Jana Brzechwy.
 • „Rysowanki – Przytulanki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek i karteczek samoprzylepnych.
 • „Moja prawa, twoja lewa” – rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni.
 • „Miał raz Felek kartofelek” – zabawy językowe; poszerzanie zasobu słownika dzieci, kształtowanie percepcji słuchowej, odszukiwanie słowa w słowie.
 • „Dorośli w przedszkolu” – uświadomienie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy.
 • „Pani Muzyka” – zabawy przy muzyce, rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 • „Mój plac” –przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i placu przedszkolnym.
 • „Plac zabaw” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.

 

 

Temat tygodnia

„JESTEM BEZPIECZNY”

13 – 17 września 2021r.

 

 • „Odwaga” - wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawienie się złu na podstawie opowiadania „Odważnik” Joanny M. Chmielewskiej.
 • „Medal za ...”– wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków i kolorowego papieru.
 • „Znaki wokół nas” –wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych, utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię.
 • O jak oko” –poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • „Pan policjant”- zapoznanie z pracą policjanta, utrwalenie elementarnych zasad ruchu drogowego.
 • „Zawody” – osłuchanie z piosenką, aktywne słuchanie muzyki, instrumentacja piosenki.
 • „Bądźmy bezpieczni”- utrwalenie zasad ruchu drogowego na podstawie wiersza „Zwierzęta na wycieczce” E. Piechny – Pietrzyk.
 • „Domy i samochody” – zabawa konstrukcyjno-plastyczna.

 

 

 

Temat tygodnia

„POMOCNA DŁOŃ”

20 – 24 września 2021r.

 

 • „Ja nie boję się niczego” - rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga, rozmowa o odwadze cywilnej na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej.
 • „Kim będę w przyszłości”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem pisaków i kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Uwaga! Straż” –zabawy matematyczne; utrwalanie nazw figur geometrycznych, kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • A jak antena” –wprowadzenie liter a, A, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • „Pan ratownik” –zapoznanie z pracą ratownika, kształtowanie szacunku do tego zawodu.
 • „Doudlebska polka” – wprowadzenie tańca, zapoznanie ze strukturą utworu, poznanie figur; kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca.
 • „Bezpiecznie na ulicy” –zabawa tematyczna; rozmowa z dziećmi. Ćwiczenia analizy sylabowej i głoskowej. Układanie zdań.
 • „Bezpieczne zabawy” – rysowanie pastelami; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.