Ogłoszenia
bird
sun


Aktualności

Bieżące wydarzenia

Czytaj więcej

Dla rodziców

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Galeria

Foto

Czytaj więcej

Archiwum

Strona archiwalna

Czytaj więcej

APEL DO RODZICÓW

Rodzicu,

 

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia,   w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

 

  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka itp.), w przeciwnym wypadku dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

  • Przestrzegaj harmonogramu pracy przedszkola: przyprowadzaj i odbieraj dziecko punktualnie: najpóźniej do godz. 8.20 - schodzenie, odbiór do godz.16.00

 

  • Przyprowadzaj i odbieraj dziecko w wyznaczonej strefie (przy drzwiach wejściowych do przedszkola). Swoją obecność zgłaszaj dzwonkiem. Przy odbiorze dziecka czekaj, aż podprowadzi je personel.

 

  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 

  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się dobrego przykładu przez obserwację.

 

  • Bądź w stałym kontakcie z przedszkolem:

                          tel. 63 275 19 15

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż z dniem 25 maja przedszkole zostaje otwarte.  Będziemy pracować w godzinach 6.30 - 16.00 w warunkach dostosowanych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę wytyczne  dla przedszkoli, w pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zapraszamy Rodziców, którzy wcześniej u wychowawców zdeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola  po odbiór niezbędnych dokumentów, od wtorku do czwartku w godz. 9.00 - 13.00. Wypełnione dokumenty należy oddać najpóźniej w piątek do godz.11.00.

 Każdą nową deklarację – chęć skorzystania z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole  należy zgłaszać u dyrektora z dwudniowym wyprzedzeniem.         

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym (podczas trwania pandemii COVID- 19) udziela dyrektor przedszkola pod numerem telefonu 632751915.

 

                                                                                            Dyrektor Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy

INFORMACJA

DRODZY RODZICE!!!

Poniżej zamieszczamy komunikat, który wydał Pan Burmistrz:

 

Mieszkańcy Słupcy

Po wielu konsultacjach z rodzicami i analizie ryzyka sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy podjąłem decyzję o nie otwieraniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca do odwołania.

Uważam, że najmłodsi mieszkańcy Słupcy najbezpieczniej i najlepiej czują się w domowych środowiskach, wśród rodziny. Zdrowie najmłodszych, ich rodzin oraz pracowników miejskich przedszkoli jest najważniejsze.

              

Michał Pyrzyk

Burmistrz Miasta Słupcy

Ważny komunikat

Szanowni Państwo !

 

W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:

a) Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
b) Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
c) Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
d) Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
e) Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
f) Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
g) Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

 

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.