Ogłoszenia
bird
sun


Aktualności

Bieżące wydarzenia

Czytaj więcej

Dla rodziców

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Galeria

Foto

Czytaj więcej

Archiwum

Strona archiwalna

Czytaj więcej

Spotkanie z "Kulturką"

    Dnia 19 listopada tj. poniedziałek, o godz. 10.30 będziemy uczestniczyć  jako widzowie w spotkaniu muzycznym pod tytułem "My pierwsza brygada".

 Wpłaty w kwocie 4,00 zł dokonujemy u Pań w grupach.

TEATRZYKI

OGŁOSZENIE

 

22 października

tj. poniedziałek, o godz. 10.50

będziemy uczestniczyć

jako widzowie

w spotkaniu muzycznym pod tytułem:

 

Folk Power”

 

a 24 października w teatrzyku pt.:

Zuzia w zaczarowanej krainie”

 

Wpłaty w kwocie 5,00 złotych

dokonujemy u pań

w grupach.

Ubezpieczenie

 Drodzy Rodzice!

Dnia 10 października tj. środa w godz.16.00-17.00 w naszym przedszkolu będzie przedstawiciel firmy ubezpieczającej dzieci.   Będzie służyć pomocą w dokonaniu wpłat oraz udzieli informacji na nurtujące Państwa pytania.

ZAPROSZENIE

Dnia 9. 10. 2018r

dzieci z grup: V, VI, VII

będą uczestniczyć

w X Jesiennej Spartakiadzie Przedszkolaków

Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,

która odbędzie się

w Sali Gimnastycznej

przy Liceum Ogólnokształcącym

w Słupcy

od godz. 10

Serdecznie zapraszamy Rodziców do kibicowania dzieciom.

Przetwarzanie danych osobowych przez przedszkole

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 2 MIŚ W SŁUPCY

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 2 Miś w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4a, 62-400 Słupca.
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 509 776 801.
  3. Administrator danych – Przedszkole Nr 2 Miś w Słupcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;b) realizacji umów zawartych z Przedszkolem Nr 2 Miś w Słupcy;c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest przedszkole.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                         
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Dyrektor

Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy